2 czerwca 2023 r. sali konferencyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie zostanie nadane imię jej patrona – znamienitego polskiego psychologa, którego życie związane było także z Tczewem – prof. dra hab. Jana Strelaua.

Profesor nieraz gościł w tczewskiej książnicy, zaszczycił nas także swoją obecnością podczas otwarcia zrewitalizowanego budynku biblioteki przy ul. Kościuszki 2 w roku 2020. Więcej informacji o osobie Profesora przeczytać można tutaj.

Uroczystość odbędzie się w piątek, 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Tczewie.

Program wydarzenia:

  • wystąpienie dr. Krzysztofa Kordy,  dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Mirosława Pobłockiego – Prezydenta Miasta Tczewa oraz Mirosława Augustyna – Starosty Powiatu Tczewskiego
  • wykład prof. dr hab. Jerzego Brzezińskiego – z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.  Profesor Jan Strelau: długa droga twórczego życia
  • wystąpienie córek Profesora Jana Strelaua – Moniki Adamiec i Krystyny Solarek

Czytaj dalej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 sierpnia 2020 roku zmarł prof. Jan Strelau.

Dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie składają kondolencje rodzinie i bliskim Profesora.


Jan Strelau był profesorem psychologii, twórcą regulacyjnej teorii temperamentu, mającym w dorobku prawie 300 prac naukowych, w tym 21 książek. Należał do najwybitniejszych przedstawicieli światowej psychologii w zakresie różnic indywidualnych, laureat wielu polskich i międzynarodowych nagród. Członek Europejskiej Akademii Nauk, przez cztery lata pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, był prorektorem do spraw nauki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS).

Urodził się w 1931 roku w Gdańsku, jednakże wychowywał się w Tczewie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gdzie przeżył okres okupacji niemieckiej. W 1947 roku ze względów lokalowych – jego mieszkanie uległo zniszczeniu wskutek działań Armii Radzieckiej w okresie walk o Tczew – przeniósł się wraz z rodziną do Bytowa, gdzie kontynuował naukę w miejscowym gimnazjum. W 1951 roku podjął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a po dwóch latach przeniósł się do Warszawy, gdzie w latach 1953-1958 studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na macierzystym wydziale jako asystent. Stopień doktorski uzyskał w 1963 roku, zaś pięć lat później – habilitację na podstawie monografii „Temperament i typ układu nerwowego”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1976 roku, zaś w 1979 roku powołany został na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii, którym kierował do 1981 roku. W 1982 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Pracował także jako profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

Był organizatorem i kierownikiem Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW.

Od 2017 r. honorowy obywatel Miasta Tczewa.

Zmarł 4 sierpnia 2020 r.

Czytaj dalej

Ogromne zainteresowanie, wypełniona po brzegi sala a przede wszystkim On – gość specjalny profesor Jan Strelau.

Czytaj dalej

W bieżącym roku ukazała się książka pt. „Poza czasem„, w której Jan Strelau, światowej sławy psycholog, wspomina o okresie spędzonym w Tczewie i o swych związkach z naszym miastem. W książce tej, wydanej nakładem sopockiej oficyny ?Smak Słowa?, ukazuje nie tylko informacje ważne ze względu na swój życiorys, ale również istotne ze względu na historię naszego miasta okresu poprzedzającego wybuch II Wojny Światowej, jak i następnie samej okupacji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż niezwykle ciekawa […]

Czytaj dalej