Prenumeraty

Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, w związku z ograniczeń funkcjonowania czytelni spowodowanych obostrzeniami sanitarnymi, nie prowadzi żadnych prenumerat gazet i czasopism.