Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece

Przetwarzanie danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew,
  • 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
  • 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  • 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych.