Historia biblioteki

En | Es | Fr | Pl

Pierwsza polska biblioteka w Tczewie została założona przez Towarzystwo Czytelni Ludowych w 1883 roku. Czytelnictwo zostało zahamowane podczas I wojny światowej. Dalszy jego rozwój nastąpił po okresie rozbiorów i powrocie Tczewa do Polski w dniu 30 stycznia 1920 roku. Na pierwszą siedzibę biblioteki przeznaczono pomieszczenie w budynku poczty. Książnica funkcjonowała do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku. W czasie okupacji wojska niemieckie zniszczyły większość tczewskiego księgozbioru. Część z nich udało się jednak uratować dzięki pomocy mieszkańców, którzy ryzykując własnym życiem ukrywali książki.

24 stycznia 1946 roku Zarząd Miejski podjął decyzję o utworzeniu Miejskiej Biblioteki i Czytelni im. „Uczestników walk o niepodległość”, której oficjalne otwarcie i poświęcenie nastąpiło już w marcu 1946. Pierwszym kierownikiem została pani Bronisława Borońska. Na przestrzeni 60-lecia biblioteki tczewskiej zarządzało 11 dyrektorów (kierowników): Bronisława Borońska (15.12.1945 – 31.01.1954, Halina Czarnecka (01.2.1954 – 31.12.1969), Ewa Bieńkowska (01.01.1970 – 28.02.1972), Krystyna Barczykowska (01.3.1972 – 31.07.1972), Jerzy Książe (01.08.1972 – 31.12.1978), Grażyna Szczepańska (01.10.1979 – 30.04.1981), Roman Landowski (01.05.1981 – 30.09.1985), Grażyna Żeśko (01.10.1985 – 18.09.1996), Urszula Wierycho (25.09.1996 – 30.04.2015), Krzysztof Korda – od 01.05.2015.

Pierwsza siedziba biblioteki mieściła się przy ulicy Kościuszki 18. W kolejnych latach powstawały filie mające za zadanie zadbać o potrzeby czytelników mieszkających w innych częściach miasta:

  • – Filia nr 1 (Nowe Miasto) od 1951 roku
  • – Filia nr 2 (Czyżykowo) od 1953 roku
  • – Filia nr 3 (Suchostrzygi) od 1987 roku,
  • – Filia nr 4 (osiedle Staszica) – od 1984 roku [1956]
  • – Filia nr 5 (Nowe Miasto) – od 1980 roku,
  • – Filia nr 6 (Stare Miasto) – od 1969 roku,
  • – Filia nr 7 (Górki) – od 1993 roku,
  • – Filia nr 8 (Stare Miasto) – od 1946.

W roku 1970 nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Trzy lata później wydano statut przekształcający posadę kierowniczą na stanowisko dyrektora. Następnie w związku z nowym podziałem administracyjnym państwa (zlikwidowano powiaty) po raz kolejny zmieniono zakres i zadania biblioteki. Jedyną instytucją bibliotekarstwa publicznego stała się Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku w której strukturze powołano trzy oddziały: w Tczewie, Kościerzynie i Wejherowie.

11 września 1978 przyniósł decyzję Wojewody Gdańskiego o samodzielności bibliotek w Tczewie. Decyzja ta weszła w życie 1 stycznia 1979 roku. Tego dnia książnica tczewska otrzymuje własny statut nadany przez Prezydenta Miasta Tczewa, przyjmując nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, uzyskując równocześnie imię Aleksandra Skulteta.

W 1986 roku otwarto Budynek Główny Biblioteki, który utworzono w zmodernizowanym gmachu dawnego Sądu przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6.

Rok 2000 przyniósł kolejne zmiany. Tym razem w czytelni na dobre zagościł Internet ułatwiając mieszkańcom Tczewa kontakt z wirtualną rzeczywistością.

Obecnie, dzięki posiadaniu ośmiu filii, biblioteka jest dostępna niemal na każdym osiedlu. Funkcjonują u nas Dział Historii Miasta odwiedzana przez miłośników dziejów naszego miasta, kluby dziecięce, odbywają się lekcje biblioteczne, konferencje, wykłady, promocje książek i spotkania z autorami. Gościli u nas ostatnio m.in.: Marek Krajewski, Andrzej Pilipiuk, Katarzyna Miller, Andrzej Ziemiański, Magdalena Witkiewicz i wielu innych.