Dział Historii Miasta

Zbiory Działu Historii Miasta obejmują również archiwalne publikacje
  • zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów dotyczących dziejów Grodu Sambora. Są to: publikacje, opracowania niepublikowane, wspomnienia, kroniki, fotografie, widokówki, dokumentacja techniczna i kartograficzna oraz inne archiwalia. Systematycznie gromadzi się również wycinki prasowe i dokumenty życia społecznego (np. plakaty, ulotki, afisze, zaproszenia, materiały z kampanii wyborczych)
  •  realizuje prace nad digitalizacją zbiorów specjalnych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego”. Zdigitalizowane zbiory udostępniane są w trybie offline w czytelni Działu Historii Miasta, która dysponuje stanowiskiem komputerowym dla czytelników oraz w trybie online na naszej stronie internetowej
  • przygotowuje wystawy historyczne
  • oferuje prowadzenie lekcji historycznych z zakresu dziejów Tczewa i okolicy oraz regionalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacji. Dział Historii Miasta, tel. (058) 531-36-37 w. 19.
    Godz. otwarcia: pn-pt 10:00 – 18:00, śr. 10.00 – 15:00
    Adres e-mail: shm@biblioteka.tczew.pl