Kociewski Kantor Edytorski

Sekcja wydawnicza
Kociewski Kantor Edytorski

Kociewski Kantor Edytorski powstał w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury, a od 1994 roku jest sekcją wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ciągu 20 lat istnienia ta lokalna tczewska oficyna wydawnicza doprowadziła do wydania około 80 książek. Są wśród nich zbiory i tomiki poezji, fraszek, publikacje o charakterze monografii historycznych, opowiadania, albumy, publikacje okolicznościowe, wspomnienia itp. Wszystkie dobrze świadczą o możliwościach edytorskich tczewskiego wydawnictwa.

W 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kantor otrzymał statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku zdobył III miejsce za szatę edytorsko-wydawniczą na I Kościerskich Targach „Costerina 2000”. Dzięki Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu, Tczew na trwałe wpisał się na listę pomorskich edytorów. 

Kociewski Magazyn Regionalny

Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie od 1986 roku wydaje rocznik „Kociewski Magazyn Regionalny”, który od początku jest pismem społeczno-kulturalnym popularyzującym wiedzę o ziemi najbliższej „-„małej Ojczyźnie”.

Stara się uczyć przywiązania do miejsca narodzin, pobytu i zamieszkania, by ułatwić poznawanie regionu i to głównie w aspekcie tradycyjnie rozumianej edukacji obywatelskiej, poprzez przybliżenie jego historii, kultury, tradycji, obyczajowości i zadań współczesnych. Na łamach KMR debiutowało wielu młodych poetów. Wokół redakcji skupiona jest grupa kilkunastu autorów naukowców, wybitnych popularyzatorów regionu kociewskiego, jednocześnie znaczących przedstawicieli środowisk akademickich Gdańska, Torunia i Bydgoszczy.

„Kociewski Magazyn Regionalny” dużo miejsca poświęca też aktualnym potrzebom społecznym dotyczącym uczestnictwa w kwestiach samorządności lokalnej i regionalnej. Redaktorem naczelnym pisma jest Krzysztof Korda. Pewnym jest jedno: „Kociewski Magazyn Regionalny” jest potrzebny mieszkańcom Tczewa i regionu kociewskiego. Z powodzeniem spełnia funkcję edukacyjną, społeczną i kulturotwórczą. Pismo uczy poznawania ziemi najbliższej, wartości intelektualnej i mądrości wykształconej przez światłych przodków i prosty lud. Dotychczas ukazały się 108 numery czasopisma. Wszystkie numery w formie zdigitalizowanej można znaleźć w Archiwum Kociewskiego Magazynu Regionalnego.

W ciągłej sprzedaży znajduje się książka „Tczew w czasie i przestrzeni” Romana Landowskiego, wydana przez Kociewski Kantor Edytorski – sekcję wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Obecna edycja, nieco zmieniona, tu i ówdzie poprawiona, zawiera obie części w jednym tomie. Różni się też uproszczonym tytułem (poprzedni „Tczew. Spacery w czasie i przestrzeni”) i innym kształtem edytorskim.

Dedykowana jest: Mieszkańcom Tczewa, przede wszystkim młodym, by lepiej poznali swoje miasto. Poprzednie dwa tomy ” część pierwsza „Od osady do miasta” została wydana przez „Gazetę Reklamową” w 1995 roku, a druga „Ludzie i zdarzenia” w roku następnym. 

Aktualna publikacja jest w oprawie twardej, format 17 x 24 cm, s. 416, ilustrowana.

Można ją nabyć w tczewskich księgarniach oraz w sklepiku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w cenie 25 zł.