Kociewski Kantor Edytorski

Drodzy czytelnicy, z przykrością informujemy, że w roku 2023 Kociewski Magazyn Regionalny nie ukaże się.

Cały czas jednak zapewniamy bezpłatny dostęp do archiwalnych wydań magazynu, od numeru 1, aż po numer 109. Można znaleźć je na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej. Można je przeglądać, przeszukiwać i pobierać na własne urządzenia. Mamy nadzieję, że zgromadzona tam przez lata wiedza o kulturze, wydarzeniach i ciekawostkach z regionu pozwoli na odkrywanie Kociewia na nowo.

 

Sekcja wydawnicza
Kociewski Kantor Edytorski

Kociewski Kantor Edytorski powstał w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury, a od 1994 roku jest sekcją wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

W ciągu 20 lat istnienia ta lokalna tczewska oficyna wydawnicza doprowadziła do wydania około 80 książek. Są wśród nich zbiory i tomiki poezji, fraszek, publikacje o charakterze monografii historycznych, opowiadania, albumy, publikacje okolicznościowe, wspomnienia itp. Wszystkie dobrze świadczą o możliwościach edytorskich tczewskiego wydawnictwa.

W 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kantor otrzymał statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku zdobył III miejsce za szatę edytorsko-wydawniczą na I Kościerskich Targach „Costerina 2000”. Dzięki Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu, Tczew na trwałe wpisał się na listę pomorskich edytorów. 

Kociewski Magazyn Regionalny

Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie od 1986 roku wydaje rocznik „Kociewski Magazyn Regionalny”, który od początku jest pismem społeczno-kulturalnym popularyzującym wiedzę o ziemi najbliższej „-„małej Ojczyźnie”.

Stara się uczyć przywiązania do miejsca narodzin, pobytu i zamieszkania, by ułatwić poznawanie regionu i to głównie w aspekcie tradycyjnie rozumianej edukacji obywatelskiej, poprzez przybliżenie jego historii, kultury, tradycji, obyczajowości i zadań współczesnych. Na łamach KMR debiutowało wielu młodych poetów. Wokół redakcji skupiona jest grupa kilkunastu autorów naukowców, wybitnych popularyzatorów regionu kociewskiego, jednocześnie znaczących przedstawicieli środowisk akademickich Gdańska, Torunia i Bydgoszczy.

„Kociewski Magazyn Regionalny” dużo miejsca poświęca też aktualnym potrzebom społecznym dotyczącym uczestnictwa w kwestiach samorządności lokalnej i regionalnej. Redaktorem naczelnym pisma jest Krzysztof Korda. Pewnym jest jedno: „Kociewski Magazyn Regionalny” jest potrzebny mieszkańcom Tczewa i regionu kociewskiego. Z powodzeniem spełnia funkcję edukacyjną, społeczną i kulturotwórczą. Pismo uczy poznawania ziemi najbliższej, wartości intelektualnej i mądrości wykształconej przez światłych przodków i prosty lud. Dotychczas ukazały się 108 numery czasopisma. Wszystkie numery w formie zdigitalizowanej można znaleźć w Archiwum Kociewskiego Magazynu Regionalnego.

W ciągłej sprzedaży znajduje się książka „Tczew w czasie i przestrzeni” Romana Landowskiego, wydana przez Kociewski Kantor Edytorski – sekcję wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Obecna edycja, nieco zmieniona, tu i ówdzie poprawiona, zawiera obie części w jednym tomie. Różni się też uproszczonym tytułem (poprzedni „Tczew. Spacery w czasie i przestrzeni”) i innym kształtem edytorskim.

Dedykowana jest: Mieszkańcom Tczewa, przede wszystkim młodym, by lepiej poznali swoje miasto. Poprzednie dwa tomy ” część pierwsza „Od osady do miasta” została wydana przez „Gazetę Reklamową” w 1995 roku, a druga „Ludzie i zdarzenia” w roku następnym. 

Aktualna publikacja jest w oprawie twardej, format 17 x 24 cm, s. 416, ilustrowana.

Można ją nabyć w tczewskich księgarniach oraz w sklepiku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w cenie 25 zł.