Powstaje nowy budynek biblioteki

Nowopowstający budynek biblioteki przy ul. Kościuszki 2

Co dzień możemy obserwować postępy prac przy budowie nowego budynku biblioteki przy ul. Kościuszki 2. W ramach rewitalizacji Starego Miasta zastąpił on stary obiekt, którego stan techniczny nie pozwalał na dalsze użytkowanie.

W nowym budynku będzie mieściła się, tak jak poprzednio, jedna filia dla dzieci i dorosłych, a także zostanie przeniesiona tam Sekcja Historii Miasta, która pozwoli na lepsze wyeksponowanie cennych zbiorów dotyczących naszego miasta, przeprowadzanie zajęć i spotkań w sali ekspozycyjnej. Będzie to jednocześnie miejsce udostępnione na spotkania dla mieszkańców, dostępne również dla osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania na adres propozycje@biblioteka.tczew.pl lub na naszym profilu na facebooku propozycji dotyczących wyposażenia budynku lub usprawnień, które pozwolą na jeszcze pełniejsze korzystanie z usług biblioteki.