Ponad 500 tczewskich pamiątek trafiło do biblioteki

Fotografie, mapy, drzeworyty, medale to tylko niektóre pamiątki zakupione przez miasto od prywatnego kolekcjonera.

Ireneusz Dunajski – gromadził swoją kolekcję prze 20 lat. Efektem jest ok. 500 pamiątek związanych z Tczewem. Są to mapy, zdjęcia, ryciny Tczewa, a także archiwalne gazety i książki.  Znaczną część zbiorów stanowią XIX i XX-wieczne pocztówki, przedstawiające widoki dawnych przedmieść oraz ulic Starego i Nowego Miasta, „Kozenu”, jak również ówczesnych wsi: Suchostrzyg, Czyżykowa, Zacisza (obecnie Górki). Wśród zgromadzonych przez Ireneusza Dunajskiego skarbów znajdziemy także cenne staloryty – najstarszy z 1807 roku!

Przekazanie historycznych zbiorów do Sekcji Historii Miasta

– Najstarsze materiały kolekcji  pochodzą z 1657 r., większość stanowią stare i bardzo rzadkie pocztówki Tczewa – informuje Krzysztof Korda, dyrektor MBP w Tczewie. –  Wśród historycznych zbiorów nie brakuje również unikatów, współtworzących lokalną historię i kulturę.

8 maja nastąpiło oficjalne przekazanie pamiątek na ręce prezydenta miasta Mirosława Pobłockiego.

Cieszę się, ze zyskaliśmy tak wiele cennych pamiątek dotyczących Tczewa, tym bardziej, że wkrótce pojawi się miejsce, w którym zostaną one wyeksponowane – w nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie będzie miała siedzibę m.in. Sekcja Historii Miasta

powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa

Wiceprezydent Adam Urban podkreślił, że dzięki tej kolekcji, mieszkańcy naszego miasta, ale także ci, którzy interesują się historią Tczewa, będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy.

Do zakupu  pamiątek nie doszło od razu. Rozmowy  i ekspertyzy trwały łącznie 3 miesiące. Rada Miejska zdecydowała się przeznaczyć na zakup kolekcji 100 tys. zł. Dzięki nowemu nabytkowi mieszkańcy zyskają możliwość obcowania z bezcennymi eksponatami, dostępnymi zazwyczaj wyłącznie wąskiemu gronu kolekcjonerów.

Biblioteka otrzymała również pochodzące z lat 1859-1860  drzeworyty  z widokiem mostu oraz wiele archiwalnych fotografii, wśród nich prawdziwy unikat – pierwszą fotografię lotniczą Tczewa z roku 1914.

Tekst pochodzi ze strony wrotatczewa.pl