Rewitalizacja filii przy ul. Kościuszki

Rewitalizacja biblioteki przy ul. Kościuszki 2