Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyło się spotkanie z Agnieszką Kosińską, osobistą sekretarką noblisty w latach 1996-2004 r., kustoszem mieszkania i archiwum poety, autorką książki Miłosz w Krakowie.

Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza w czwartek 10 grudnia 2015 r., godz. 17.30 na spotkanie z pisarką Agnieszką Kosińską – wieloletnim najbliższym współpracownikiem Czesława Miłosza, która odpowiadała nie tylko za spisywanie jego tekstów, ale również za organizację życia codziennego. Od śmierci poety, jako kustosz opiekuje się także jego spuścizną. Niewiele jest osób, które tak dobrze jak Kosińska miało okazję poznać Miłosza, zarówno od tej twórczej strony, ale i tej prywatnej, dostępnej tylko nielicznym, najbliższym […]

Czytaj dalej