Czesław Miłosz w pamięci Agnieszki Kosińskiej – jego osobistej sekretarki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza w czwartek 10 grudnia 2015 r., godz. 17.30 na spotkanie z pisarką Agnieszką Kosińską – wieloletnim najbliższym współpracownikiem Czesława Miłosza, która odpowiadała nie tylko za spisywanie jego tekstów, ale również za organizację życia codziennego. Od śmierci poety, jako kustosz opiekuje się także jego spuścizną.

Niewiele jest osób, które tak dobrze jak Kosińska miało okazję poznać Miłosza, zarówno od tej twórczej strony, ale i tej prywatnej, dostępnej tylko nielicznym, najbliższym autorowi.

Wykład autorki książki ?Rozmowy o Miłoszu?, który zapoczątkuje cykl corocznych spotkań poświęconych polskim literackim laureatom Nagrody Nobla, umożliwi nie tylko przypomnienie podstawowej wiedzy na temat Czesława Miłosza i jego twórczości. Będzie również – co najistotniejsze – dobrą okazją do poznania warsztatu noblisty a także jego życia codziennego, szczególnie tego z domu przy ul. Bogusławskiego 6 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp bezpłatny.

Biogram Anny Kosińskiej

Agnieszka Kosińska (ur. 1967 w Dębicy) absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; miłoszolog, bibliograf, edytorka. W latach 1996-2004 osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza. Od śmierci pisarza kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Organizatorka cyklu edukacyjnych wykładów na temat pisarza w jego mieszkaniu w Krakowie. Współautorka wystawy Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło. Kraków-Lipsk, 2005. Edytorka ostatniego tomu wierszy CM pt.: Wiersze ostatnie, Kraków: Znak 2006, przygotowanego częściowo z rękopisów. Przygotowała do druku i opatrzyła posłowiem niedrukowaną powieść CM ?Góry Parnasu. Science fiction.? (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012). Kierownik projektu Międzynarodowa Bibliografia Czesława Miłosza. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Autorka pierwszego całościowego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty pt. Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, Kraków-Warszawa 2009 (888 stron). Ostatnio wydała: Rozmowy o Miłoszu. Warszawa: Świat Książki 2010 oraz opracowała i poprzedziła wstępem wybór wierszy: Czesław Miłosz. Antologia. Warszawa: Hachette 2012.
Najnowsze prace badawcze i eseistyczne na temat CM (również w tłumaczeniach na języki angielski, białoruski, litewski) zamieściła ostatnio w tomach: Czeladnik. O Oskarze Miłoszu w życiu i twórczości Czesława Miłosza kilka uwag.[w:] Laiko pameistrys. Czeladnik czasu. Wilno 2010. Last Poems and Ars Moriendi. [w:] An Invisible Rope. Portraits of Czesław Miłosz. Edited by Cynthia L. Haven. Athens 2011. Kim nie był Czesław Miłosz [w:] Miłosz. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa 2011. Biocronologia de Czeslaw Milosz. (Czesław Miłosz: kalendarium) w kwartalniku Turia. Revista cultural nr 99/2011. Obecnie pracuje nad syntezą życia i dzieła CM w formie kalendarza, bogato ilustrowanego zdjęciami i dokumentami z epoki pt. ?Miłosz jego wiek. Życie i dzieło w datach?. W maju 2015 roku wydała nakładem SIW Znak książkę pt.?Miłosz w Krakowie?. Jest to kalendarz życia i dzieła CM w latach 1996-2004 w oparciu o dziennik jego sekretarki, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu twórczego CM. Zawiera również niepublikowaną, niedokończoną ostatnią książkę noblisty poświęconą starości, dyktowaną A. Kosińskiej w 2004 roku.
Matka Mikołaja Jodlińskiego, aktora. Mieszka w Krakowie.