Wykład i promocja książki dr Joanny Jatkowskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza na promocję książki doktor Joanny Jatkowskiej „B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Podczas spotkania dr Joanna Jatkowska wygłosi prelekcję na temat: Wpływ nowych technologii na rozwój językowy dzieci: szanse i zagrożenia.

Termin 28 listopada (czwartek) godzina 17.30.
Miejsce: Budynek główny biblioteki ul. J. Dąbrowskiego 6.

Wstęp bezpłatny.

O książce:

Przedmiotem naukowych zainteresowań autorki niniejszej książki stał się w ostatnich latach rozwój językowy współczesnego dziecka w kontekście pojawienia się nowych mediów – komputerów, laptopów, netbooków, tabletów, komórek i smartfonów. Postęp technologiczny spowodował powstanie nieznanych do tej pory w edukacji, w tym także w logopedii, zjawisk – e-learningu i b-learningu. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych TIK (ang. ICT – information and communication technologies) w nauczaniu dzieci wzbudza wiele emocji zarówno w środowiskach akademickich, jak i nauczycielskich. Czasami zwolennicy i przeciwnicy argumentują swe tezy bardzo tendencyjnie i skrajnie, co nie sprzyja rzetelnej analizie naukowej. Poznanie tych zagadnień jest najważniejszym przesłaniem prezentowanej publikacji.

Zjawiska b-learningu w diagnozie i terapii logopedycznej nie poddano do tej pory badaniom empirycznym. Podstawową przyczyną było to, że do 2010 r. nie istniały w Polsce logopedyczne platformy e-learningowe, które są niezbędnym narzędziem prowadzenia zdalnej edukacji. W 2009 r. autorka niniejszej publikacji opracowała koncepcję zdalnych ćwiczeń logopedycznych, która została zrealizowana w interdyscyplinarnym zespole logopedów, grafików i programistów w ramach unijnego projektu „Stworzenie internetowego serwisu E-Logo-Edukacja, opartego na innowacyjnych e-usługach: e-logopedii i e-statystyce” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Koncepcja interaktywnych i multimedialnych lekcji logopedycznych, nazwanych e-logolekcjami, wpisała się w światowe trendy rozwoju edukacji, a przede wszystkim spodobała się dzieciom, doskonalącym swoją wymowę oraz ich rodzicom, którzy coraz częściej poszukiwali w internecie profesjonalnej pomocy logopedycznej.

Czytelnik znajdzie w książce informacje dotyczące rozwoju zdalnego nauczania na świecie i w Polsce. Ponadto będzie miał możliwość zapoznania się z wybranymi definicjami e-learningu i b-learningu oraz ich wpływu na edukację, w tym logopedię. Kolejne rozdziały opisują nowe umiejętności współczesnego dziecka, nazywanego w literaturze przedmiotu „cyfrowym tubylcą”, a także powstanie pierwszej w Polsce zdalnej platformy do ćwiczeń logopedycznych. Autorka książki, poza przedstawieniem wyników badań naukowych z eksperymentu pedagogicznego,  stara się również odpowiedzieć na pytania: czy nowe technologie są dla dzieci, czy wpływają na ich rozwój językowy i jaką rolę może pełnić współczesny logopeda w cyfrowej rzeczywistości?

Zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do lektury!