Promocja tomiku poezji Kazimierza Szymanowskiego

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Skulteta odbyła się promocja tomiku poezji Świat bez glancu? Kazimierza Szymanowskiego, laureata nagrody Kociewskie Pióro 2014 i prywatnie kierowcy w Urzędzie Miejskim w Tczewie.

Wieczór poetycki rozpoczął się wprowadzeniem prof. Tadeusza Linknera – historyka literatury, publicysty i działacza społecznego. Świat bez glancu -czyli świat bez połysku – to już piąty tomik poety, każdy z nich w kolejności tworzy pewną sensowność i spójność. Pierwszy z nich Myśli skłębione, drugi W drodze do domu, kolejny Wśród swoich, czwarty Parkingowe przemyślenia i Świat bez glancu. Tomik ma 6 rozdziałów, rozpoczyna się refleksją religijną, potem wiersze o miłości – traktują o życiu, wierze, nadziei i miłości. Te wiersze są adresowane do konkretnych osób, znajomych, przyjaciół. Gdyby z każdego wiersza zabrać dwa wersy, to wyszłaby spójna filozofia życia, każdy wiersz jest prezentacją naszej egzystencji, osobistych przemyśleń.

Na scenie laureaci konkursów recytatorskich z Zespołu Szkół Katolickich – Daria Dang, Wiktoria Czapska – Pruszak, Jakub Lewandowski, prezentowali z pasją i zaangażowaniem wiersze K. Szymanowskiego.

Wiersze te są bardzo osobiste i w ustach młodych ludzi zabrzmiały bardzo przekonywująco, wiele odwagi wymagało podzielenie się myślami, odczuciami z odbiorcami. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnili: Laura, Anna i Karol Pieczewscy.

Autor podziękował wszystkim za pomoc w przygotowaniu tomiku poezji, przede wszystkim Miejskiej Bibliotece Publicznej, a w tym Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu oraz Tczewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, bez ich wsparcia nie udałoby się wydać wierszy. Podziękował również bohaterom swoich wierszy oraz prof. T. Linknerowi za bezcenne sugestie i rady, które wzbogaciły cały tomik.

Każdemu uczestnikowi spotkania autor osobiście wręczył tomik poezji.

Na zakończenie Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki pogratulował autorowi i wręczył pióro oraz Przewodnik po Polsce, gdyż prywatnie Kazik przemierza setki kilometrów na rowerze.