Promocja książki Krzysztofa Halickiego „Policja polityczna…”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie odbyła się promocja książki pt. Policja Polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939 autorstwa dra Krzysztofa Halickiego, pracownika Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, specjalizującego się w historii polskiej policji.

Monografia ta przybliża mało znany rozdział historii, dzięki której możemy dowiedzieć się jak wyglądało funkcjonowanie Policji Politycznej w II Rzeczypospolitej w województwie pomorskim i powiecie tczewskim. Autor przedstawił jej tworzenie, przemiany, zadania, specyfikę oraz metody pracy operacyjno-wywiadowczej. W Tczewie Policja Polityczna, tzw. Agentura Wydziału IV-D zaczęła działać w pierwszych dniach września 1920 roku. Tczewscy funkcjonariusze operowali na terenie powiatów tczewskiego, gniewskiego, starogardzkiego oraz kościerskiego. Wszyscy podlegali Centrali ds. Niemieckich w Toruniu, której głównymi zadaniami było gromadzenie i analizowanie materiałów oraz opracowywanie sprawozdań dotyczących sytuacji społeczno-politycznej mniejszości niemieckiej.

Do formacji tej należała elita. Początki nie były łatwe. Najbardziej powszechnym środkiem transportu był rower, ale największą bolączką były niskie zarobki, więc zdarzały się częste rezygnacje ze służby. Agentura w Tczewie, ze względu na granicę z Niemcami i Wolnym Miastem Gdańsk, była jedną z najważniejszych placówek na Pomorzu. Dlatego delegowano tu najzdolniejszych agentów z innych rejonów. W Tczewie panował duży ruch kolejowy i krzyżowały się drogi szpiegów przyjeżdżających z innych dzielnic Polski oraz Europy Wschodniej. Kilkakrotnie zdołano ująć osoby przemycające tajne akta. Przez Tczew przyjeżdżało około 80 pociągów na dobę, dlatego ich kontrola była uciążliwa.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Policji Państwowej służyło około 33 tys. funkcjonariuszy. W walkach zginęło 2,5-3 tys. z nich, a do niewoli radzieckiej dostało się 12 tys. kolejnych. Połowa z nich jej nie przeżyła. Na spotkaniu tym był obecny Jerzy Wierzbowski, syn Józefa, policjanta więzionego w obozie w Ostaszkowie, zamordowanego przez Rosjan.