Konkurs na najlepszą prace dyplomową

PROTOKÓŁ PRZYZNANIA NAGRÓD
za najlepszą pracę dyplomową o Tczewie

Komisja w składzie:

  • dr hab. prof. UKW Maria Pająkowska-Kensik – przewodnicząca
  • dr Przemysław Ruchlewski (Europejskie Centrum Solidarności) –  członek
  • mgr, prof. oświaty Kazimierz Ickiewicz – członek
  • mgr Radosław Kornas – członek

postanowiła przyznać nagrody wymienionym poniżej laureatom:

1) W KATEGORII PRACE LICENCJACKIE

Imię i nazwisko autoraTytuł pracyRodzaj nagrody
Jolanta Klamańska
Tworzenie się samorządu miasta Tczewa na przykładzie działalności Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w latach 1990-1994Nagroda
Joanna SchneiderMost tczewski jako wartość kulturowaWyróżnienie
Żaklina KowalkowskaW kręgu kociewskiej kuchni
Wyróżnienie
Izabela Rzeniecka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie jako system aktywizujący osoby starsze Wyróżnienie
Daniel Karpiński Podatek od nieruchomości jako źródło dochodu w gminie Tczew w latach 2011-2014 Wyróżnienie
Joanna NarlochDziałalność i zadania Bibliotek Publicznych w Polsce na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie Wyróżnienie

Monika Pałkowska-Żur
Monopol i konkurencja na rynku komunikacji miejskiej na przykładzie wybranych miast województwa pomorskiegoWyróżnienie

2) W KATEGORII PRACE MAGISTERSKIE

Imię i nazwisko autora Tytuł pracy Rodzaj nagrody
Karolina RusinOperacja „Aktion Zug” na mostach na Wiśle
w Tczewie
Nagroda
Mateusz TrefflerCharakterystyka limniczna zbiorników wodnych Tczewa Nagroda
Żaklina KowalkowskaNazewnictwo w zbiorze legend i baśni „Jasna i Dersław” Romana LandowskiegoNagroda
Monika Pałkowska-ŻurOcena konkurencyjności regionu i możliwości jej poprawy na przykładzie Gminy Miejskiej TczewNagroda

Termin wręczenia nagród: 21 lutego 2019 r. o godz. 16:30