Sesja o Kociewiu w Powstaniu Styczniowym

Sesja o Kociewiu w Powstaniu Styczniowym

W przeddzień 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Bibliotece Głównej odbyła się sesja popularnonaukowa zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie oraz Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Jako pierwszy wystąpił dr Michał Kargul, który przedstawił okoliczności, przyczyny i znaczenie zrywu narodowowyzwoleńczego z 1863 roku. Kolejni prelegenci, historycy Kazimierz Ickiewicz i Jan Kulas skupili się na kociewskich wątkach powstania. Omówiono bezpośredni i pośredni udział Kociewia w insurekcji. Wymienione zostały także nazwiska kociewskich działaczy konspiracyjnej organizacji powstańczej. Jan Kulas podkreślił, że większość z nich stanowiła późniejszą elitę na Pomorzu. Po wygłoszonych referatach przyszedł czas na dyskusję. Głos zabrał m.in. Józef Kaczkowski, prawnuk powstańca Feliksa Andrzeja Pohoskiego, którego grób znajduje się na cmentarzu „nowym? przy ul. 30 Stycznia w Tczewie.