Konferencja naukowa Polska Regionalna – mowa – kultura – edukacja

Konferencja naukowa Polska Regionalna ? mowa ? kultura ? edukacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytut Kaszubski serdecznie zapraszają na konferencję naukową Polska Regionalna ? mowa ? kultura ? edukacja, która odbędzie się w ramach V Kongresu Kociewskiego, w dniach 27 i 28 listopada 2015 r.

Zapraszamy dialektologów, etnologów, kulturoznawców, socjologów, pedagogów, regionoznawców a także praktyków z organizacji regionalnych do dyskusji na temat stanu regionalizmów w Polsce. Zapraszamy zwłaszcza osoby badające lub zajmujące się problematyką:

  • regionalnych odmian języka polskiego;
  • tożsamości regionalnej;
  • funkcjonowanie poszczególnych kultur regionalnych;
  • szkolnej i pozaszkolnej edukacji regionalnej;
  • funkcjonowania organizacji regionalnych.

Do 31 lipca 2015 r. przyjmujemy zgłoszenia referatów, które prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: kongreskociewski@wp.pl, lub listownie do Zarządu Głównego ZKP na ulicy Straganiarskiej 20-23, 80-837 Gdańsk. Do 15 października zgłoszone wcześniej osoby proszone będą o nadesłanie abstraktów swoich wystąpień. Prosimy o przygotowanie 20 minutowych wystąpień na konferencję oraz ich rozszerzonej wersji do druku. Zgłoszenie referatu na konferencję jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację w opracowaniu pokongresowym, które ukaże się w 2016 r.

Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie przy ulicy Gdańskiej 17 (w budynku hotelowym ? internecie). Od uczestników pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości 150 zł. Studenci i doktoranci skorzystać mogą z opłaty ulgowej w wysokości 50 zł.

Organizatorzy osobom, zgłaszającym taką chęć, zapewniają nocleg z 27 na 28 listopada bez dodatkowej opłaty.

Szczegółowe informacje oraz ramowy program konferencji będzie systematycznie publikowany i aktualizowany na stronach internetowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Konferencję przygotowuje Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Maria Pająkowska-Kensik, dr Krzysztof Korda, dr Michał Kargul (sekretarz), mgr Anna Łucarz.
Kontakt: kongreskociewski@wp.pl