Pożegnaliśmy Romana Landowskiego

Roman Landowski, syn Konrada i Urszuli, urodzony 25 listopada 1937 roku w Świeciu, od 1950 do 2001 mieszkał w Tczewie, a następnie w Czarnej Wodzie.

W latach 1964 – 1978 prowadził założoną przez siebie Scenę Literacką „Propozycje” – słynny w całym kraju amatorski teatr poezji i publicystyki. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Poradni Metodycznej Pracy Kulturalno-Oświatowej (zalążek późniejszego Tczewskiego Domu Kultury), Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sugestia” oraz Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie Roman Landowski pracował od 1975 roku, początkowo jako bibliotekarz, a w latach 1981 – 1985 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Między innymi z jego inicjatywy w tym okresie zaadaptowano budynek po byłym sądzie powiatowym przy
ul. J. Dąbrowskiego, na siedzibę główną tczewskiej książnicy. Dzięki Jego staraniom znacznie poprawiła się baza lokalowa sieci bibliotecznej oraz wzrosło zainteresowanie czytelnicze, a bibliotece nadano imię Aleksandra Skulteta, urodzonego w Tczewie przedstawiciela Renesansu.

Od 1985 roku był redaktorem w Kociewskim Kantorze Edytorskim Sekcji Wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Redagowany przez Niego „Kociewski Magazyn Regionalny” jest podstawowym źródłem, z którego wiedzę o mieście i regionie czerpią zarówno nauczyciele regionaliści, studenci, uczniowie, jak i miłośnicy „małej ojczyzny”. Przygotowywane przez Niego publikacje promujące miasto
i region uzyskały wysokie notowania za poziom redakcyjny i kształt edytorski. W wielu przypadkach można uznać, że są swoistym wydawniczym dziełem sztuki.

Poza Kociewskim Kantorem Edytorskim Roman Landowski wiele lat pracował jako redaktor Wydawnictwa Diecezjalnego w Pelplinie. W obu oficynach zredagował ponad 100 publikacji książkowych. W ramach Wydawnictwa Diecezjalnego uwagę zwraca opracowanie edytorskie monografii Ks. Jana Walkusza Duchowieństwa Katolickie Diecezji Chełmińskiej 1918 – 1939, a także album ks. Janusza St. Pasierba Pelplin i jego zabytki. Natomiast z pozycji przygotowanych w Kociewskim Kantorze Edytorskim za najcenniejsze należy uznać książki: Kultura ludowa Kociewia, Tczew w starej fotografii cz. I i II, Malowane dłutem, Historia Tczewa, Świątynie Kociewia Tczewskiego, Tczew. Wizerunek dawny
i współczesny
.

Ziemi Kociewskiej Roman Landowski był wierny również w swojej publicystyce prasowej. Kilka lat zamieszczał w dwutygodniku katolickim „Pielgrzym” długie, kilkudziesięcioodcinkowe cykle popularyzujące tradycje i kulturę ludu kociewskiego i pomorskiego. Natomiast na łamach Dziennika Bałtyckiego prowadził przez dwa lata (około sto odcinków) „Kociewskie zapiski” oraz realizował cykl popularnych Sensacji kociewskich sprzed lat, ukazujących niecodzienne zdarzenia z okresu międzywojennego.

Jako pisarz Roman Landowski jest autorem siedemnastu publikacji książkowych. Występuje też w kilku publikacjach zbiorowych. Wiele książek tematycznie związanych jest z Tczewem i regionem – od poezji poprzez baśnie, utwory eseistyczne, powieści obyczajowe, a skończywszy na bedekerze. Najbardziej
z Tczewem związane są: – dwuczęściowa książka „Tczew. Spacery w czasie i przestrzeni”, która nie jest monografią Tczewa, ale stanowi doskonałe źródło wiedzy o mieście i jego mieszkańcach od czasów Średniowiecza; – „Jasna i Dersław” – zbiór baśni o Tczewie; – kantata tczewska „Jak powietrze i jak woda” napisana z okazji 740. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Tczew, a będąca ukoronowaniem odbywających się uroczystości z tej okazji;

Za działalność na niwie regionalnej Roman Landowski został uhonorowany lokalnymi wyróżnieniami: medalem „Pro Domo Trsoviensi” i Honorowym Obywatelstwem Miasta Tczewa. Otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi.

Roman Landowski zdążył do końca zredagować swój Kociewski Magazyn Regionalny, który ukaże się we wrześniu.

Pogrzeb odbył się dnia 25 sierpnia 2007 r. na cmentarzu Nowym przy ul. 30-go Stycznia w Tczewie

Wykaz publikacji książkowych autorstwa Romana Landowskiego

 1. My z drugiej połowy XX wieku, 1975
 2. Pejzaże serdeczne, 1979
 3. Pieśń ujdzie cało, 1980
 4. Jasna i Dersław, 1981
 5. Ziemia czeka na dłoń, 1981
 6. Wyrok u wszystkich świętych, 1985
 7. Łabędzi lot Damroki, 1989
 8. Wychodzenie z mroku, 1990
 9. Muzyka na wierzby i płowiejące niwy, 1992
 10. Tczew – spacery w czasie i przestrzeni cz. I, 1995
 11. 10. Tczew – spacery w czasie i przestrzeni cz. II, 1996
 12. Powrót do miejsc pamiętanych, 1999
 13. Tczew. Wizerunek współczesny, 1999
 14. Dawnych obyczajów rok cały, 2000
 15. Nowy bedeker kociewski, 2002
 16. 35 lat dla Tczewa i regionu, 2004
 17. Cierpki smak rajskiego jabłka, 2005