Ekspedycja Książka

Archiwum: 28 stycznia 2014

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności plastycznych, uwrażliwienie na sztukę, promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem, wzmacnianie poczucia więzi z ?małą? Ojczyzną. Tematyką konkursu jest miasto Tczew ukazane w zimowej aurze. 1.Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz podopiecznych środowiskowych domów samopomocy i zostanie przeprowadzony w kilku kategoriach wiekowych. 2.Każdy uczestnik może zgłaszać maks. jedną, indywidualną i samodzielnie wykonaną pracę w wybranej płaskiej technice […]

Czytaj dalej