Ekspedycja Książka

Archiwum: 2011

Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs „Plac Hallera – pędzlem, kredką i ołówkiem”. Konkurs miał charakter otwarty i został przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych. Na konkurs wpłynęło ogółem 149 prac. 1. Aleksandra Mocny – przewodnicząca 2. Kazimierz Ickiewicz ? członek 3. Piotr Wegiera – członek 4. Wiesław Tocha – członek 5. Małgorzata Kruk – członek dokonała oceny zgromadzonych prac, a wyniki można […]

Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza na wystawę Z historyczną wizytą na staromiejskim Rynku przedstawiającą obecny plac Hallera na przestrzeni wieków. Przy pomocy interesujących zdjęć, widokówek i różnych archiwaliów zaprezentowane zostaną nieistniejące ważne obiekty, np. ratusz; uroczystości państwowe i lokalne, które odbywały się na Rynku; znani mieszkańcy centrum Starówki oraz historia poszczególnych kamienic. Dla starszego pokolenia będzie to podróż sentymentalna po staromiejskim Rynku, a dla dzieci i młodzieży – […]

Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie ogłasza konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży Świat dziecięcych lat W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksymalnie dwóch wierszy wyłącznie w formie papierowej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. REGULAMIN KONKURSU

Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie ogłasza konkurs plastyczny ?Plac Hallera ? pędzlem, kredką i ołówkiem? Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań Tczewem ? jego historią i walorami architektonicznymi, wzmacnianie poczucia więzi z małą ojczyzną oraz rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych. Tematyką konkursu jest PLAC HALLERA W TCZEWIE w ujęciu współczesnym, ewentualnie w ujęciu historycznym. Konkurs adresowany jest do: wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów […]

Czytaj dalej

Filia nr 2 – Czyżykowo Podczas tegorocznych ferii zimowych w filii bibliotecznej nr 2 na Czyżykowie wzięło udział 197 dzieci. Dzieci z grup zorganizowanych ze SP nr 10 i Przedszkola Chatka Puchatka zostały podzielone na dwie grupy. Dzieci młodsze uczestniczyły w zajęciach pt. „Zakątek Dumania Kubusia Puchatka – Czy to pływa?”; starsze zaś w zajęciach pt. „Zwierzaki-Cudaki”. Maluchy zainspirowane doświadczeniami Kubusia, o których dowiedziały się z książki Lisy Ann Marsoli przeprowadzały eksperymenty: Coi dlaczego unosi się, bądź […]

Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie zaprasza na wystawę pt. „Pozostawili trwały ślad na Ziemi Tczewskiej”. To już czwarta ekspozycja poświęcona zasłużonym postaciom związanym z naszą małą Ojczyzną poprzez miejsce urodzenia lub działalności. Pierwsza edycja wystawy miała miejsce w 2008 roku. Do tej pory przedstawiliśmy sylwetki trzydziestu nieżyjących już znanych tczewian. Tym razem przybliżamy Państwu życie i działalność następujących osób: Ludwik Sumiński […]

Czytaj dalej