Ekspedycja Książka

Wystawa "Z historyczną wizytą na staromiejskim Rynku"

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zaprasza na wystawę

Z historyczną wizytą na staromiejskim Rynku

przedstawiającą obecny plac Hallera na przestrzeni wieków. Przy pomocy interesujących zdjęć, widokówek i różnych archiwaliów zaprezentowane zostaną nieistniejące ważne obiekty, np. ratusz; uroczystości państwowe i lokalne, które odbywały się na Rynku; znani mieszkańcy centrum Starówki oraz historia poszczególnych kamienic. Dla starszego pokolenia będzie to podróż sentymentalna po staromiejskim Rynku, a dla dzieci i młodzieży – kolejna lekcja historii.

Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku, Urzędem Miejskim w Tczewie oraz osobami prywatnymi. Uroczyste otwarcie odbyło się 4 kwietnia o godz. 17:00 w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6. Wystawę można zwiedzać do 18 kwietnia 2011 r. Grupy zorganizowane proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny: (58) 531-36-37 wew. 19.