Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
ogłasza
konkurs poetycki
dla dzieci i młodzieży

Świat dziecięcych lat

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksymalnie dwóch wierszy wyłącznie w formie papierowej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

REGULAMIN KONKURSU