Archiwum: 23 kwietnia 2010

PRZETARG 2013 Tczew: Dostawa gazu ziemnego do kotłowni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 oraz do instalacji znajdującej się w pomieszczeniu przy ulicy Pionierów 7 Numer ogłoszenia: 379534 – 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone […]

Czytaj dalej