Kociewski Magazyn Regionalny

Winieta Kociewskiego Magazynu Regionalnego
Wydawany od 1986 r.

Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie od 1986 roku wydaje kwartalnik „Kociewski Magazyn Regionalny”, który od początku jest pismem społeczno-kulturalnym popularyzującym wiedzę o ziemi najbliższej – „małej Ojczyźnie”.

Poznajemy Kociewie i jego historię

Stara się uczyć przywiązania do miejsca narodzin, pobytu i zamieszkania, by ułatwić poznawanie regionu i to głównie w aspekcie tradycyjnie rozumianej edukacji obywatelskiej, poprzez przybliżenie jego historii, kultury, tradycji, obyczajowości i zadań współczesnych. Na łamach KMR debiutowało wielu młodych poetów. Wokół redakcji skupiona jest grupa kilkunastu autorów naukowców, wybitnych popularyzatorów regionu kociewskiego, jednocześnie znaczących przedstawicieli środowisk akademickich Gdańska, Torunia i Bydgoszczy.

Aktualne życie regionu

„Kociewski Magazyn Regionalny” dużo miejsca poświęca też aktualnym potrzebom społecznym dotyczącym uczestnictwa w kwestiach samorządności lokalnej i regionalnej. Redaktorem naczelnym pisma jest Halina Rudko. Pewnym jest jedno: „Kociewski Magazyn Regionalny” jest potrzebny mieszkańcom Tczewa i regionu kociewskiego. Z powodzeniem spełnia funkcję edukacyjną, społeczną i kulturotwórczą. Pismo uczy poznawania ziemi najbliższej, wartości intelektualnej i mądrości wykształconej przez światłych przodków i prosty lud.

Archiwum Kociewskiego Magazynu Regionalnego

Dotychczas ukazały się ponad 100 numerów czasopisma. Wszystkie numery – łącznie z aktualnym – w formie zdigitalizowanej można znaleźć w Archiwum Kociewskiego Magazynu Regionalnego.