Jan Strelau (1931-2020)

Profesor doktor habilitowany Jan Strelau, psycholog

Profesor nauk humanistycznych, twórca regulacyjnej teorii temperamentu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych, autor blisko 300 prac naukowych. Laureat wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Urodził się w 1931 roku w Gdańsku. Wychowywał się w Tczewie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gdzie przeżył okres okupacji niemieckiej. W 1945 roku, na skutek działań Armii Radzieckiej, dom rodzinny uległ zniszczeniu, dlatego w 1947 roku, podjęli oni decyzję o przeniesieniu się do Bytowa. W 1951 roku Jan Strelau rozpoczął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Kierunek ten ukończył w 1958 roku. Z macierzystą uczelnią związał się zawodowo do roku 2001. Był organizatorem i kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW.

Pracował także jako profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), gdzie był wykładowcą (2002 – 2020) oraz prorektorem (2002-2012). 

Profesor Jan Strelau był serdecznym Przyjacielem naszej Biblioteki. Po śmierci część księgozbioru córki profesora: Monika Adamiec i Krystyna Solarek przekazały do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Spuścizna jest przechowywana i udostępniana w tym obiekcie, tj. przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego.
Sala nosi imię wybitnego Profesora Jana Strelaua od 30 maja 2023 roku.

Najważniejsze wartości w życiu:
rodzina i więzi międzyludzkie.

Jan Strelau

Serdecznie zapraszamy do przeczytania relacji ze spotkania z Profesorem, który był gościem tczewskiej książnicy w roku 2015 – na naszej stronie.

Profesor Jan Strelau był także naszym gościem w czasie uroczystego otwarcia zrewitalizowanego budynku biblioteki przy ul. Kościuszki 2 w roku 2020. Ten, oraz inne wpisy powiązane z postacią Profesora znaleźć można na naszej stronie.