Zarządzenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie nr 11/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia nowych Regulaminów publicznego udostępniania zbiorów