Dary książkowe

Dary książkowe dla biblioteki

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie prywatnych zbiorów książkowych informujemy, że biblioteka przyjmuje ofiarowane przez czytelników woluminy z zastrzeżeniem jednak, że podarowana książka nie zawsze trafić musi na biblioteczną półkę.

Po otrzymaniu od czytelników pojedynczych egzemplarzy bądź większych partii książek pracownicy tczewskiej placówki przeprowadzają wstępną selekcję darów, wybierają tytuły wartościowe, przydatne, popularne – takie, które po opracowaniu staną się uzupełnieniem księgozbioru bądź zastąpią posiadane już przez bibliotekę egzemplarze, stając się tym samym ich nowszym, niezniszczonym zamiennikiem.

Biblioteczna półka to nie jedyny los, który spotkać może ofiarowany wolumin. Tytuły, które tczewska książnica posiada w kilku egzemplarzach bądź te, które z różnych względów nie zostaną włączone do księgozbioru biorą udział w organizowanej dwa razy do roku Wymienialni Książek. Popularne wśród czytelników przedsięwzięcie jest idealną okazją do uwolnienia kolejnych tytułów i podarowania drugiego życia pozycjom dawno już przeczytanym lub zapomnianym z uwagi na swą nieadekwatność do wieku bądź rozminięcie z czytelniczymi gustami odbiorcy. Książki, które podczas Wymienialni nie znajdą nowych nabywców przekazane zostaną na makulaturę.

Podobnie w przypadku książek zniszczonych, będących w złym stanie, nie nadających się do użytku, te również – po uprzednim przejrzeniu przez pracowników – trafią bezpośrednio na makulaturę.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie pozyskuje sporo nowych tytułów w ramach darów przekazywanych przez bibliotecznych sympatyków. Dary te w istotny sposób kształtują księgozbiór poszczególnych filii, wzbogacając go niejednokrotnie o pozycje bestsellerowe, na które jest ciągłe zapotrzebowanie, jak również o egzemplarze unikatowe, takie, których nabycie w drodze zakupu jest niemożliwe, choćby z uwagi na wyczerpanie nakładu.

Ważne jest, by przekazywane bibliotece dary książkowe były w dobrym stanie, by nadawały się do włączenia do księgozbioru, by nie zniechęcały swym wyglądem potencjalnych odbiorców. Książka „żyje” wyłącznie wtedy, gdy jest czytana. Starajmy się zatem ofiarowywać bibliotece wyłącznie pozycje, które sami mielibyśmy ochotę wypożyczyć.