Sądownictwo na ziemi tczewskiej

Promocja książki Przemysława Zielińskiego

Posłuchaj treści w wersji dźwiękowej

W piątek, 1 października 2021 roku, w bibliotece przy ulicy Ks. Władysława Młyńskiego 4 (osiedle Witosa – Górki) odbyła się promocja książki Sądownictwo na ziemi tczewskiej: zarys historii 1258-2020 autorstwa Przemysława Zielińskiego, rodowitego tczewianina, pasjonata historii lokalnej, społecznika, koordynatora portalu Dawny Tczew – Wirtualne Muzeum Miasta.

Na kartach promowanej publikacji autor zaprezentował czytelnikom dzieje tczewskiej Temidy, począwszy od XIII-wiecznych regulacji prawnych, stojących na straży miejskiego porządku, poprzez historię sądownictwa w okresie zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej, aż po najciekawsze, a zarazem najgłośniejsze sprawy rozstrzygane przez lokalny wymiar sprawiedliwości.

W piątkowym spotkaniu, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Fundację OKO-LICE KULTURY, udział wzięli między innymi Prezes Sądu Rejonowego w Tczewie Andrzej Lubowiecki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tczewie Iwona Nitza, a także Radni Miasta Tczewa Łukasz Brządkowski, Kazimierz Ickiewicz i Roman Kucharski.

Dziennikarka, Aleksandra Kęprowska, pytała goszczącego w tczewskiej książnicy Przemysława Zielińskiego o początki miejskiego sądownictwa, jak również o zapisy oraz normy prawne zawarte w XIII-wiecznym kodeksie lubeckim. Sporo uwagi poświęcono Wilkierzowi królewskiego miasta Tczewa, uchwalonemu 16 kwietnia 1582 roku. We wspomnianym dokumencie zawarto przepisy sądowo-administracyjne oraz przywileje, regulujące różnorakie aspekty życia codziennego mieszczan. Na szczególną uwagę zasługują rozdziały poświęcone między innymi prawom i obowiązkom funkcjonariuszy publicznych, kwestiom majątkowym (w tym darowiznom oraz testamentom), pożarom, miarom i wagom, apelacjom sądowym, jak również przymusowym świadczeniom, zwanym szarwarkami.

Dzięki barwnym opowieściom Przemysława Zielińskiego, wzbogaconym licznymi anegdotami oraz ciekawostkami historycznymi, uczestnicy spotkania mogli poznać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie kary w XVIII-wiecznym Tczewie wymierzano winowajcom najczęściej?
  • Kim był Mistrz małodobry i jaka była jego rola w przebiegu średniowiecznego
    i wczesnonowożytnego procesu sądowego?
  • Ratusz, Wieża Klesza, szubienica miejska, pręgierz – czy we współczesnym Tczewie znaleźć można pozostałości po miejscach bądź obiektach, służących dawniej lokalnemu wymiarowi sprawiedliwości?
  • Nieoficjalne warzenie piwa, kradzież drewna, nierząd, porzucenie pracy przed upływem umownego terminu – co jeszcze znajdowało się w obowiązującym niegdyś wykazie obywatelskich przewinień?
  • Jakie sprawy kryminalne bulwersowały dawniej mieszkańców Tczewa?

Podczas piątkowego spotkania zaprezentowano również film, poświęcony dziejom tczewskiej Temidy, zrealizowany na zlecenie Sądu Rejonowego w Tczewie.