Ekspedycja Książka

Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

18 – 22 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego – cyklicznego wydarzenia promującego kulturę i twórczość Kociewia, które już na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny regionu. XII edycja Festiwalu odbędzie się w listopadzie, zachęcamy do udziału.

Adresaci

Festiwal adresowany jest do mieszkańców Kociewia, a w części warsztatowej i konkursowej do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym do placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacyjnych, domów kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.

Cele

 • Zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej, pielęgnowanie tożsamości lokalnej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu
 • Poznawanie twórców kociewskich i ich utworów
 • Podnoszenie kultury żywego słowa
 • Inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu
 • Kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury

Kategorie konkursowe

 1. Recytacje poezji i prozy
 2. Inscenizacje
 3. Programy słowno-muzyczne
 4. Juwenilia literackie
 5. Prace plastyczne

Terminy imprezy w 2019 r.

 • wrzesień – spotkanie przy ławeczce Landowskiego w Tczewie
 • 22 października (wtorek), godz. 9.00 – eliminacje rejonowe w Starogardzie Gdańskim w kategorii
 • recytacje
 • 23 października (środa), godz. 9.00 – eliminacje rejonowe w Tczewie w kategorii recytacje
 • 24 października (czwartek), godz. 9.00 – X Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”
 • 18 listopada (poniedziałek), godz. 18.00 – Wernisaż wystawy fotograficznej „Kociewie w obiektywie” połączony z wieczorem poetycko-muzycznym twórców z Kociewia
 • 19 listopada (wtorek), godz. 17.00 – Widowisko sceniczno-muzyczne „Utalentowane gzuby i knapy z Kociewia”
 • 20 listopada (środa), godz. 9.00 – Finały recytatorskie, godz. 13.30 – Wernisaż prac plastycznych oraz prezentacja juweniliów literackich, godz. 17.00 – Występ grup artystycznych z Kociewia
 • 21 listopada (czwartek), godz. 9.00 – Eliminacje w kategorii programy sceniczne (inscenizacje i programy słowno-muzyczne)
 • 22 listopada (piątek), godz. 18.00 – Koncert finałowy z udziałem laureatów

Finał konkursu recytatorskiego 20.11.2019 r.

Wyniki eliminacji regionalnych w kategorii: recytacje

Więcej informacji

Dodatkowe informacje oraz warunki uczestnictwa w wydarzeniu można znaleźć w załączonych plikach.

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu i ich wynikach dostępne jest w kategorii Festiwal Twórczości Kociewskiej.