Konkurs na Najpiękniejszą Choinkę Bożonarodzeniową

Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na Najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową.

Już tradycyjnie konkurs odbywa się na początku grudnia, a prace plastyczne płaskie w formacie A4 należy dostarczyć do dowolnej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie naszego miasta do 10 grudnia.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 16 grudnia o godz. 16:30 w Filii nr 3 przy ul. Władysława Jagiełły 8.

Więcej informacji o warunkach konkursu dostępnych jest w regulaminie. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do podpisania i dostarczenia wraz z pracą plastyczną zgody na udział dziecka w konkursie.