Ekspedycja Książka

Październikowe spotkanie Koła Literatów

Za nami październikowe spotkanie Koła Literatów pt.”Barwy jesieni„.

Było to szczególnie barwne spotkanie za przyczyną młodej pary – dwojga poetów – członków naszej grupy, którzy latem się pobrali. Obejrzeliśmy ich  fotorelację ze ślubu i bardzo pomysłowe w stylu słowiańskim wesele z wiankami, odpowiednimi strojami i obrzędami.

Po tak atrakcyjnym wstępie wróciliśmy w licznym gronie 18 osób do stałych naszych ulubionych punktów spotkania.

W „Trzech minutach o dobrej książce” poszerzyliśmy wiedzę o Zbigniewie Brzezińskim, nie żyjącym już doradcy prezydenta J.Cartera.

Wiersze przygotowane na spotkanie, odczytane przez chętne osoby wzmocniły tylko miłą atmosferę.

Młoda para podzieliła się też wrażeniami ze wspólnej podróży m.in. w Warszawie, gdzie doświadczyli jak powracają duchy historii – przewodnik stanąwszy przy obrazie Adama Mickiewicza miał wyraźnie widoczny profil wieszcza. Przy bliższej rozmowie wyszło na jaw, że jest on potomkiem Mickiewicza po babci w linii żeńskiej. Życie niesie wiele niespodzianek.

Na kolejne zebranie naszych artystycznych dusz pod tytułem „Listopadowe dywagacje” zapraszamy 19 listopada na godz.17:00.