Promocja najnowszego tomiku poezji Kazimierza Szymanowskiego

W czwartek, 7 czerwca 2018 roku, o godzinie 17.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, odbyła się się promocja tomiku wierszy „Moje drogowskazy”, autorstwa Kazimierza Szymanowskiego – pracownika tczewskiego Urzędu Miasta, laureata Kociewskiego Pióra, twórcy-regionalisty, w poetyckiej formie sławiącego uroki małej ojczyzny, prywatnie miłośnika turystyki rowerowej, z pasją przemierzającego szlaki Kociewia, Kaszub oraz Żuław.

„Moje drogowskazy”, będące sentymentalno-lirycznym, a jednocześnie wyrazistym w swym wydźwięku zwierzeniem autora, stanowią kontynuację dotychczas wydanych tomów poetyckich: „Myśli skłębione” (2012), „W drodze do domu” (2012), „Wśród swoich” (2013), „Parkingowe przemyślenia” (2014), „ Świat bez glancu” (2016).

Kociewie zaklęte w błękitach jezior, łanach zbóż oraz żywicznym zapachu lasów.
Tczew wraz z dumnie przepływającą przezeń królową polskich rzek, rodzinne miasto stanowiące centrum życiowego Wszechświata.
Mała Ojczyzna, tożsamość regionalna, umiłowanie tego co znane, doświadczane na co dzień.
Człowiek, dwoistość natury ludzkiej, skłonność do czynienia zła oraz kierowania się w życiu „ślepą zawiścią”.
I wreszcie tytułowe drogowskazy, czyli wyniesione z domu rodzinnego wartości, takie jak wiara, nadzieja, patriotyzm, uczciwość.

To tylko niektóre spośród motywów wykorzystywanych w twórczości Kazimierza Szymanowskiego, a jednocześnie obecnych w jego najnowszym, szóstym już zbiorze. Literacki dorobek tczewskiego poety cechuje się przede wszystkim prostotą wyrazu, pisane przez niego wiersze są przejmujące, sentymentalne, bardzo osobiste, ale jednocześnie nienarzucające się, trafiające w sedno, po prostu… prawdziwe. Nie ma tu retuszu, nie ma zbędnych upiększeń, jest konkret, refleksja, głębokie wejrzenie w naturę ludzką, jest rzeczywistość odarta ze zdobień, świat pozbawiony tytułowego glancu.

Miło było nam zatem po raz kolejny gościć w bibliotecznych progach pana Kazimierza – znakomitego twórcę, poetę o pokaźnym dorobku artystycznym, ale przede wszystkim wrażliwego człowieka, tczewianina, regionalistę, w poetyckich strofach utrwalającego to, co bliskie, dostępne na wyciągnięcie ręki, znane, doświadczane od najmłodszych lat.

Czwartkowe spotkanie, promujące tom „Moje drogowskazy”, rozpoczęło się od przedstawienia noty biograficznej poety. W uroczysty nastrój wprowadzili zebranych uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie: Oliwia Brzozowska, Adam Zbyrowski oraz Krystian Szymczak, którzy z pasją i zaangażowaniem zaprezentowali zebranym wiersze Kazimierza Szymanowskiego, pochodzące z trzech kolejnych części nowo opublikowanego zbioru. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnili: Weronika Jurczenko, Anna Łopata oraz Jakub Grabarczyk. Biblioteczna sala wypełniona była po brzegi. Zgromadzeni goście: członkowie rodziny, współpracownicy, przyjaciele, miłośnicy twórczości pana Kazimierza mieli okazję podziękować autorowi, wyrazić swój podziw dla jego poetyckich dokonań, pogratulować odniesionego sukcesu, wspólnie z nim radować się z wydania kolejnego, jak zawsze udanego zbioru.

Na zakończenie spotkania Kazimierz Szymanowski zaprezentował obecnym najnowsze, niepublikowane jeszcze utwory: „Serce Matki” oraz „Zawsze razem”, traktujące o matczynej miłości, trosce oraz nierozerwalnej więzi łączącej matkę z synem.

Ponadto każdy uczestnik czwartkowego wieczoru poetyckiego otrzymał od autora promowany tom wierszy. A zatem wspólnie z tczewskim twórcą podążajmy za życiowymi drogowskazami, kierujmy się na co dzień wartościami wyniesionymi z domu rodzinnego i upajajmy się otaczającym nas pięknem małej ojczyzny