Dzień Patrona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie

W związku z obchodami Dnia Patrona, tczewska książnica zachęciła czytelników oraz sympatyków biblioteki, do udziału w zorganizowanych w piątek, 18 maja 2018 roku (godzina 11:00 oraz 17:30), wykładach poświęconych Aleksandrowi Skultetowi – absolwentowi tczewskiej szkoły parafialnej, kartografowi, twórcy pierwszej mapy Inflant. Sylwetkę wybitnego tczewianina przedstawił tego dnia Damian Domański, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie. Z kolei drugi z zaproszonych gości, dr hab. Marek Moszyński – profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej do spraw nauki, wychodząc od postaci bibliotecznego patrona, zaprezentował zebranym podstawowe informacje dotyczące kontynuatorów myśli kopernikowskiej, współczesnych technologii tworzenia map oraz rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

Kim był patronujący Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie Aleksander Skultet? Wielu zna jego nazwisko, niewielu jednak wie jak bogatą miał biografię. Zapisał się na kartach historii nie tylko jako zwolennik myśli reformatorskich, kanonik kapituły warmińskiej we Fromborku oraz żądny wiedzy humanista, więziony przez rzymską Inkwizycję, ale również… i tu ciekawostka… jako oddany przyjaciel i bliski współpracownik Mikołaja Kopernika.

Damian Domański, dyrektor Gminnej Biblioteki w Morzeszczynie, w przystępny sposób zaprezentował zebranym sylwetkę Aleksandra Skulteta – człowieka epoki renesansu, z jednej strony wichrzyciela, kanonika na którego sumieniu ciążyło niejedno przewinienie, z drugiej zaś skrupulatnego naukowca, autora map, pocztów, wykazów, kronik, stanowiących filary polskości. Opowiadał o związkach teologa z Tczewem, podjętych studiach prawniczych, wyjeździe do Wiecznego Miasta, święceniach kapłańskich i wreszcie rzetelnej pracy badawczej z zakresu historii oraz kartografii. Zaproszony gość przedstawił zgromadzonym postacie historyczne, które biograficznie związane były z bibliotecznym patronem. Mówił o relacjach łączących Aleksandra Skulteta z polskim dyplomatą, biskupem chełmińskim – Janem Dantyszkiem, Stanisławem Hozjuszem – późniejszym biskupem warmińskim, ówczesnymi papieżami, a także królem Zygmuntem Starym. W prezentacji Damiana Domańskiego nie zabrakło również tych skandalicznych wyjątków z życiorysu naukowca. Była mowa między innymi o stworzeniu komitywy przeciwko Dantyszkowi, groźbie ekskomuniki, oskarżeniach o defraudację pieniędzy kościelnych, organizowaniu stronnictwa przeciwko władcy polskiemu, konkubinacie, a także zamiłowaniu do ideologii reformatorskiej. No i wreszcie o więzieniu i pewnej godzącej w doktrynę kościoła rzymskokatolickiego księdze, opatrzonej ręcznymi zapiskami oraz komentarzami Aleksandra Skulteta. Temat trudny, obszerny, ale podany w odpowiedni, przejrzysty, nieco humorystyczny sposób.

Z kolei dr hab. Marek Moszyński, wychodząc od postaci bibliotecznego patrona – autora między innymi niezachowanej kartografii Prus, badacza o historii naukowej zbliżonej do historii Mikołaja Kopernika, zaprezentował zebranym podstawowe informacje dotyczące XVI-wiecznej kosmografii, a także wymienił nazwiska najważniejszych kontynuatorów myśli kopernikowskiej. Motywem przewodnim spotkania była rycina „Kopernik, jego poprzednicy i następcy”, autorstwa Michała Elwiro Andriolli. Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej wspominał naukowców, którzy mieli ogromny wkład w szeroko rozumiany sektor kosmiczny, zaprezentował sylwetki między innymi Johannesa Keplera – autora praw dotyczących ruchu planet, Isaaca Newtona – kojarzonego głównie z prawem powszechnego ciążenia, Kazimierza Siemienowicza – twórcę podręcznika, zawierającego rozdział poświęcony technologii budowania rakiet, Konstantina Ciołkowskiego – jednego z pionierów kosmonautyki, a także urodzonego w Sieradzu Arego Sternfelda – inżyniera mechanika zajmującego się obliczaniem orbit sztucznych ciał niebieskich, rakiet oraz satelitów. Zaproszony gość opowiadał również o udziale Polaków w rewolucji technologicznej, metodach zbierania danych satelitarnych, współczesnych technologiach kartograficznych, jak również mapach tematycznych umożliwiających między innymi lokalizację ławic ryb, obserwację planktonu, monitorowanie obszarów przybrzeżnych, wykrywanie plam oleju. Na zakończenie spotkania dr hab. Marek Moszyński przedstawił zebranym informacje dotyczące Polskiej Agencji Kosmicznej, rozwoju rodzimego sektora kosmicznego, statusu agencji, jej misji, celów strategicznych, zadań ustawowych oraz schematu organizacyjnego.