Archiwum: 26 lutego 2018

dr Przemysław Ruchlewski Kto głosuje na trzy tego zjedzą wszy.Tczewska organizacja niepodległościowa Victoria Pojałtańska zmiana układów sił w Europie zaowocowała powstaniem dwóch przeciwstawnych bloków militarnych złożonych, z jednej strony ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i państw bloku komunistycznego oraz USA i państw kapitalistycznych z drugiej. Polska znalazła się w kręgu tzw. „demokracji ludowych„. Pozorne wyzwolenie kraju i wprowadzenie tzw. demokracji socjalistycznej, która w systemie marksistowsko-leninowskim miała mniej więcej […]

Czytaj dalej