O premierze Mazowieckim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie

W ubiegły wtorek (5 września) odbyła się w miejskiej książnicy sesja popularnonaukowa z okazji 90-lecia urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie odział w Tczewie.

Zebrani w sali konferencyjnej goście jako pierwszego, wysłuchali wystąpienia Romana Graczyka (Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie), autora biografii Tadeusza Mazowieckiego „Od uwikłania do autentyczności”. Graczyk przedstawił okres działalności Mazowieckiego, począwszy od okresu powojennego, w który wstępował jako katolicki zwolennik uznania systemu komunistycznego w Polsce. Zakończył natomiast na latach 70-tych, kiedy to przyszły premier został usunięty z Sejmu PRL po upływie V kadencji – wówczas bowiem jako poseł, coraz bardziej niewygodny dla władzy, nie otrzymał zgody na kandydowanie na kolejną kadencję.

Jan Kulas (Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie), przedstawił m.in. zasługi Tadeusza Mazowieckiego na polu wprowadzania reformy samorządowej w Polsce. Począwszy od strajków sierpniowych w 1980 roku, Mazowiecki sygnalizował bowiem ten temat jako niezwykle istotny dla rozwoju polskiej demokracji. Do kwestii tej, już jako decydent powrócił w roli pierwszego niekomunistycznego premiera, doprowadzając, na mocy ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku, do pierwszych wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce.

Jako ostatni swój referat przedstawił Adam Cherek (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku), który zaprezentował zgromadzonym gościom relacje oraz nagranie ze spotkania z Tadeuszem Mazowieckim w jego domu w Warszawie. Nagranie, które służyło w początkowej fazie jako jeden z materiałów do przygotowywanej wówczas pracy magisterskiej, po śmierci tego wybitnego polityka nabrało zupełnie innej wartości, stanowiąc w trwającym nadal sporze o postać i zasługi Mazowieckiego, głos we własnej sprawie. Premier przedstawił w rozmowie własne odczucia na temat tamtych czasów, na temat tego co uważał za sukces, a co, oceniając z perspektywy czasu zrobiłby inaczej

Po wygłoszonych referatach nie zabrakło pytań od zgromadzonej publiczności, dotyczących działalności Mazowieckiego, takich jak m.in. zasadność decyzji premiera Mazowieckiego o startowaniu w wyborach prezydenckich, którą to prelegenci zgodnie z perspektywy czasu określili jako niewłaściwą. Zwrócili jednak uwagę, że decyzja ta była podjęta w dużej części pod presją otaczającego premiera Mazowieckiego środowiska, które nie dostrzegło w porę, że w tamtym okresie nie było kandydata który mógłby pokonać Lecha Wałęsę.