Kociewiacy u Landowskiego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
Kociewiacy u Landowskiego”
poświęcone Kociewiu i jego najwybitniejszemu działaczowi – Romanowi Landowskiemu.

Spotykamy się 22 sierpnia o 17.00 przy ławeczce Landowskiego na ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Tczewie. Rocznicę śmierci kociewskiego pisarza uczcić chcemy uroczystym odśpiewaniem hymnu kociewskiego oraz krótkim wspomnieniem na jego temat. Zachęcamy zatem wszystkich do pojawienia się z flagami, strojami i innymi symbolami regionalnymi. W sposób radosny chcemy pokazać, że dziedzictwo Romana Landowskiego ma się nad Wisłą ciągle świetnie.

Następnie o godzinie 17.30 w położonej obok Bibliotece Głównej w Tczewie odbędzie się dyskusja „Kociewski Magazyn Regionalny wczoraj i dziś – wyzwania najstarszego kociewskiego periodyku w dziesiątą rocznice śmierci jego założyciela”

Zapraszamy
Oddział Kociewski ZKP w Tczewie
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

Spotkanie odbywa się ramach projektu XI Nadwiślańskie Spotkania Regionalne wspieranego finansowo przez Województwo Pomorskie oraz Miasto Tczew.