Spotkanie autorskie – Maciej Gebel: Generał Samsonow. Stuletnie klamstwo

Generał Samsonow. Stuletnie kłamstwo – to tytuł książki autorstwa Macieja Gebla, będącej przedmiotem spotkania, jakie w ubiegły piątek odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.

Licznie zgromadzona w tczewskiej książnicy publiczność, wysłuchała historii dramatu jednego z naczelnych dowódców armii rosyjskiej okresu I Wojny Światowej, tytułowego generała Samsonowa.

Dowódca ów miał rzekomo po przegranej przez siebie bitwie – dowodził II Armią – popełnić samobójstwo, która to informacja podchwycona przez carską propagandę, pomimo pojawiających się informacji podważających tę teorię, funkcjonowała w większości źródeł jako obowiązująca, aż do momentu wydania książki przez Macieja Gebla. Autor nie godząc się z zafałszowaniem wizerunku generała Samsonowa postawił sobie za cel odkłamanie schyłkowego okresu jego życia. Z zadaniem tym autor uporał się znakomicie o czym można było się przekonać wysłuchawszy jego wykładu, w trakcie którego w sposób bardzo żywy i szczegółowy opowiedział o przebiegu jego ostatnich godzin życia, jak i tego jak w późniejszym czasie starano się zafałszować szczegóły i przyczyny jego śmierci.

Tym samym autor ukończył dzieło rozpoczęte już w miesiąc po śmierci gen. Samsonowa przez jego żonę Elizawietę, która od początku nie dawała wiary w oficjalnie przyjętą przez carską władzę teorii o samobójczej śmierci Aleksandra.

I choć wydawać by się mogło, że poruszona historia jest Tczewianom odległa, to już samo spotkanie pokazało, że jest zupełnie inaczej. Świadczy o tym fakt, iż wśród zgromadzonych na prelekcji słuchaczy, którzy zasypali jej autora znaczną liczbą niebagatelnych pytań była również krewna świadka historii, żołnierza – ordynansa Bronisława Giżyckiego, jednego z oficerów II Armii walczącej pod dowództwem generała Samsonowa.

Osobom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu polecamy lekturę książki Generał Samsonow. Stuletnie kłamstwo, która jest dostępna do wypożyczenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.