Za nami sesja popularnonaukowa poświęcona Willemu Muscate

W ubiegły piątek (19 czerwca) odbyła się sesja popularnonaukowa w Miejskiej bibliotece Publicznej poświęcona tczewskiemu filantropowi, współzałożycielowi Parku Miejskiego Willemu Muscate.

Kilka godzin wcześniej w parku miejskim odbyło się odsłonięcie tablicy dedykowanej pamięci Muscatego, którego dokonali prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn. Pamiątkowa tablica umieszczona została na tym samym kamieniu na którym hołd zmarłemu przed stu laty tczewianinowi planowali oddać w ten sam sposób już jemu współcześni, którzy ów głaz ufundowali i przetransportowali do parku. Po uroczystości, również na terenie parku uczniowie tczewskich szkół wzięli udział w grze miejskiej.

Na konferencji zebranych gości przywitał gospodarz wydarzenia, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie dr Krzysztof Korda. Następnie głos zabrał Jarosław Bartoszewski ? (prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej) ? który mówił o ideach jakie przyświecały powstaniu i działalności Towarzystwa Upiększania Miasta, którego współzałożycielem był Muscate, a które to idee są obecnie od wielu lat upowszechniane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.

Następnie referaty wygłosili: Janusz Landowski – (przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie), który przedstawił założenia dotyczące ?parku jutra?. Zgromadzeni mogli zapoznać się z gotowymi projektami małej architektury oraz nasadzeń, które mogłyby odmienić obecny wizerunek parku miejskiego. Przy czym jak podkreślał prelegent nowopowstające instalacje miałyby być jedynie uzupełnieniem krajobrazu parkowego w którym dominującą rolę odgrywałaby w dalszym ciągu przyroda. Odmieniony parki miejski stanowiłby atrakcję mającą przyciągnąć mieszkańców, umożliwiając im na tyle skuteczny wypoczynek aby chcieli pozostać w mieście również na weekendy.

Łukasz Brządkowski – (portal Dawny Tczew) przedstawił życiorys Willego Muscatego, którego nieodłączną częścią było jego bogate życie zawodowe. Praca i dokonania Muscatego jako filantropa – jak można było się dowiedzieć z wystąpienia ? przenikały się wzajemnie. Pasja i zamiłowanie najpierw do flory następnie również do nowoczesnych maszyn, urządzeń i generalnie wynalazczości przekładała się na kierunki w których podążały jego przedsięwzięcia biznesowe. Rozbudowane i sprawne biznesy umożliwiały z kolei Muscatemu inwestowanie własnych środków i wytworów pracy, m.in. sadzonek maszyn w upiększanie miasta.

dr Michał Kargul ? (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) nakreślił rys historyczny przełomu XIX/XX wieku – niezbędny dla właściwego zrozumienia epoki w której żył i pracował Willy Muscate. Tczew tamtych czasów, zamieszkany w większości przez ludność niemiecką i stanowiący terytorium najpierw Prus potem Cesarstwa Niemieckiego, korzystał ze swojego strategicznego położenia w drodze z Berlina do Królewca. Dzięki podniesieniu do rangi ważnego węzła kolejowego w skali całego cesarstwa, Tczew rozwijał się nieporównywalnie szybciej niż inne miasta regionu. Jako taki przyciągał licznych inwestorów i przedsiębiorców dostrzegających potencjał Tczewa.

Jarosław Rogaczewski (członek zarządu Eaton Truck Components Sp. z o.o.), który opowiedział zarówno o historii jak i obecnej działalności zakładu Eaton. Firma posadowiona na terenach należących niegdyś do fabryki Muscatego, kontynuuje obecnie jego pracę prospołeczną na terenie miasta. Zakład nie tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeznaczył przeszło 1 mln złotych dla społeczności lokalnej ale również zaangażował się w bezpośrednie upiększania miasta, poprzez różnego rodzaju remonty i inwestycje.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Tczewie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, portal Dawny Tczew oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

{phocagallery view=category|categoryid=382|limitstart=0|limitcount=0|detail=8}