Zajęcia plastyczne w Filii nr 9

zajęcia plastyczne Piaskiem na papierze