Wspólne czytanie baśni w Filii nr 9

Baśnie z tysiąca i jednej nocy