Debata Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach

W związku z przygotowaniami do części tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego 8 kwietnia br. w Bibliotece Głównej odbyła się debata „Digitalizacja zbiorów regionalnych w bibliotekach – sposobem ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kociewia”.

Pierwsza część spotkania dotyczyła stanu digitalizacji regionaliów w polskich bibliotekach. Bożena Bednarek-Michalska zaprezentowała funkcjonowanie bibliotek cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Kolejna prelegentka – Hanna Pacholska, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, przygotowała prezentację na temat zbiorów dotyczących Kociewia, które udostępniane są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Z kolei Iwona Joć, kierownik działu regionalnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przybliżyła zebranym projekt „Cyfrowe Morze”, polegający na digitalizacji wydawnictw zwartych i ciągłych o tematyce morskiej.
Podczas spotkania przedstawione zostały również dokonania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w zakresie digitalizacji zbiorów regionalnych.

W drugiej części debaty dyskutowano m.in. o problemach bibliotek cyfrowych, znaczeniu działań marketingowych w procesie cyfryzacji. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie wystawki zbiorów specjalnych Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

Zdjęcia można zobaczyć w  naszej galerii.