Konkurs „Wspomnienia uczestników Strajków w Sierpniu 80”

Pracownia Regionalna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku organizuje konkurs:

Połączyła ich
SOLIDARNOŚĆ

Wspomnienia uczestników Strajków w Sierpniu 80

w formie pisemnej na wspomnienia z tamtych wydarzeń w postaci:

     • wywiadu

     • opowieści : Moja rodzina w opozycji

     • drzewa genealogicznego

Pokłosiem konkursu będzie książka zawierająca prace uczestników. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno czytelników bibliotek jak i uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. Chcielibyśmy również aby biblioteki publiczne nawiązały kontakt z bibliotekami szkolnymi i z pedagogami nauczającymi historii i języka polskiego w szkołach gimnazjalnych i licealnych oraz zachęciły do wzięcia udziału w konkursie. Będzie to ważna i ciekawa lekcja historii współczesnej i patriotyzmu. Prace konkursowe przedstawiające wybrane postaci należy przysyłać w formie materialnej (wydruk komputerowy plus ewentualne materiały dodatkowe lub ich kopie) i cyfrowej (plik w formacie Microsoft Word nagrany na płycie CD lub przesłany w załączniku mailowym).
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: www.wbpg.org.pl oraz jest dostępny w Pracowni Regionalnej (pok.227, 228) WiMBP w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 5/6. Wszelkie zapytania na temat konkursu proszę kierować: pod nr tel. 058/ 301 48 11 w. 237 lub pod adresem e- mail: prac_regionalna@wbpg.org.pl. Pomysłodawcą, opiekunem i koordynatorem konkursu jest p. Zbigniew Walczak.