Biesiada Literacka

Miejska Biblioteka Publiczna
i Tczewskie Centrum Kultury

Zapraszają na „Biesiadę Literacką”
Gość spokania:

TERESA TORAŃSKA


Dziennikarka, pisarka, felietonistka Gazety Wyborczej, autorka programów „Teraz Wy” i „Władza”

Spotkanie odbędzie się w Tczewskim Centrum Kultury
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 w Tczewie
9 lutego 2007 – piątek – godz. 17.00

Zobacz plakat reklamujący spotkanie