Zdigitalizowane czasopisma

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie posiada w zbiorach Sekcji Historii Miasta bogatą kolekcję czasopism i publikacji będących świadectwem dalszej i bliższej historii miasta i regionu. Część ze zbiorów przedstawiamy poniżej.

Dirschauer Anzeiger

 • TYTUŁ: Dirschauer Anzeiger
 • OPIS: Pierwsza gazeta wydawana w Tczewie. Pierwszy numer ukazał się w 1846 roku. W 1851 roku jej tytuł zmieniono na „Dirschauer Zeitung”. Założycielem gazety był Albert Wilhelm Kafemann, wydawca dziennika „Danziger Zeitung”. Redaktorem był dr J. Caro.
 • WYDAWCA: E. Wagner
 • MIEJSCE WYDANIA: Dirschau (Tczew)
 • DATA WYDANIA: 1875, nr 99
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 15

Przeglądaj
Dirschauer Anzeiger z dn. 11 grudnia 1875 r.

Dirschauer Zeitung

 • TYTUŁ: Dirschauer Zeitung.
 • PODTYTUŁ: Nachrichtenblatt für das nördliche Pomerellen
 • OPIS: Wcześniejszy tytuł: „Dirschauer Anzeiger”. Jako „Dirschauer Zeitung” ukazywała się od 1851 roku. Redaktorem był M. Krull
 • WYDAWCA:
 • MIEJSCE WYDANIA: Dirschau (Tczew), Königsbergstrasse (ul. Królewiecka 32/33)
 • DATA WYDANIA: 1920, nr 134
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Przeglądaj
Dirschauer Zeitung z dn. 12 czerwca 1920 r.

Dziennik Tczewski

 • TYTUŁ: Dziennik Tczewski
 • OPIS: „Dziennik Tczewski” od 1927 roku jako „Goniec Pomorski” wychodził 6 razy w tygodniu w niewysokim nakładzie: 1921 rok – 800 egz., 1926 ” 1500. Redagowany był przez ten sam zespół redakcyjny co pelpliński „Pielgrzym” (red. naczelny: Leon Formański), różnice w treści dotyczyły tylko zawartości kronik lokalnych. Pismo jako nosiciel myśli narodowej demokracji za zajmowanie opozycyjnej postawy wobec rządów sanacyjnych było częstokroć konfiskowane. Ingerencję cenzury można było stwierdzić również na podstawie istnienia pustych szpalt po zdjętych artykułach.
 • WYDAWCA: Drukarnia i Księgarnia Towarzystwa z ograniczonem poręczeniem w Pelplinie
 • MIEJSCE WYDANIA: Pelplin
 • DATA WYDANIA: 1920, nr: 127, 130, 142; 1927
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 10

Dostępne numery:
Dziennik Tczewski nr 127 z roku 1920
Dziennik Tczewski nr 130 z roku 1920
Dziennik Tczewski nr 142 z roku 1920

Goniec Pomorski

 • TYTUŁ: Goniec Pomorski
 • OPIS: Poprzedni tytuł to „Dziennik Tczewski”. W 1934 roku nakład wynosił 600 egz. Pismo redagowane było przez ten sam zespół redakcyjny co pelpliński „Pielgrzym” (redaktorzy poszczególnych działów: Teofil Bianek, Jan Bielawa, Stanisław Lewandowski, Józef Matłosz, Alfons Wyczyński
 • WYDAWCA: Drukarnia i Księgarnia Towarzystwa z ograniczonem poręczeniem w Pelplinie. Filia w Tczewie i Starogardzie
 • MIEJSCE WYDANIA: Pelplin, Tczew, Starogard
 • DATA WYDANIA: 1927, nr 109; 1933, nr: 98, 215; 1939, nr: 105, 157
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 12
 • UWAGI: Numery niekompletne

Przeglądaj
Goniec Pomorski z dn. 13 maja 1927 r.
Goniec Pomorski z dn. 28 kwietnia 1933 r.
Goniec Pomorski z dn. 19 września 1933 r.
Goniec Pomorski z dn. 07 maja 1939 r.
Goniec Pomorski z dn. 12 lipca 1939 r.

Kociewie

 • TYTUŁ: Kociewie. Dodatek regionalny „Gońca Pomorskiego” i „Dziennika Starogardzkiego” poświęcony sprawom ziemi kociewskiej
 • OPIS: Dodatek ukazywał się w latach 1938-39. Na jego łamach publikowano artykuły polemiczne, historyczne (dotyczące dziejów Tczewa i okolic), podania i przysłowia kociewskie. Redaktorem naczelnym był Edmund Raduński – autor pierwszej w języku polskim monografii Tczewa.
 • WYDAWCA: Edmund Raduński
 • MIEJSCE WYDANIA: Tczew, ul. Kościuszki 9
 • DATA WYDANIA: 1938, nr: 1-3, 5-6; 1939, nr: 1, 3-6
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 13

Dostępne numery:

Kociewie, rok 1938, nr 1
Kociewie, rok 1938, nr 2
Kociewie, rok 1938, nr 3
Kociewie, rok 1938, nr 5
Kociewie, rok 1938, nr 6
Kociewie, rok 1939, nr 1
Kociewie, rok 1939, nr 3
Kociewie, rok 1939, nr 4
Kociewie, rok 1939, nr 5
Kociewie, rok 1939, nr 6

Młode Życie

 • TYTUŁ: Młode Życie
 • PODTYTUŁ: Pismo młodzieży szkół średnich
 • OPIS: Redaktorem naczelnym numerów 1-5 był Janusz Pasierb, a ostatniego: Maria Wiszniewska. W gazecie przedstawiano informacje z kronik szkolnych, felietony, szkice, wiadomości z kraju i ze świata, dowcipy, rebusy, łamigłówki oraz reklamy i drobne ogłoszenia. Ukazało się 6 numerów pisma o objętości od kilku do kilkunastu stron formatu A4.
 • WYDAWCA: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
 • MIEJSCE WYDANIA: Tczew, ul. 30 Stycznia
 • DATA WYDANIA: 1946, nr 1-6
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 8/06

Dostępne numery:

Młode Życie nr 1 z dn. 17.02.1946 r. Wersja w PDF lub DjVu
Młode Życie nr 2 z dn. 15.03.1946 r. Wersja w PDF lub DjVu
Młode Życie nr 3 z dn. 01.04.1946 r. Wersja w PDF lub DjVu
Młode Życie nr 4 z dn. 17.04.1946 r. Wersja w PDF lub DjVu
Młode Życie nr 5 z dn. 03.05.1946 r. Wersja w PDF lub DjVu
Młode Życie nr 6 z dn. 15.05.1946 r. Wersja w PDF lub DjVu

Pielgrzym 

 • TYTUŁ: Pielgrzym : pismo religijne dla ludu.
 • OPIS: Pismo ukazywało się trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki, soboty) wraz z dodatkami. Na jego łamach publikowano artykuły polemiczne, echa wydarzeń z kraju i ze świata ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy (wiadomości potoczne), drobne ogłoszenia i reklamy. Redaktorzy odpowiedzialni: był Ignacy Wieczorek (1910 r.), Józef Matłosz (dział polityczny i gospodarczy, 1939 r.), Jan Bielawa (dział miejscowy w Starogardzie i Tczewie, wiadomości potoczne z kraju, ze świata i inne, 1939 r.)
 • WYDAWCA: Drukarnia i Księgarnia Towarzystwa z ograniczonem poręczeniem w Pelplinie
 • MIEJSCE WYDANIA: Pelplin
 • DATA WYDANIA: 1910, rocznik: 42; 1939, rocznik: 71, nr: 77, 94,102.
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie; nr inw. 21 (1910 r.), RZS 14 (1939 r.)
 • UWAGI: Podtytuł: Silni wiarą i miłością (1910 r.).

Przeglądaj
Pielgrzym – spis zdigitalizowanych numerów

Ruszamy w świat

 • TYTUŁ: Ruszamy w świat
 • PODTYTUŁ: Express maturalny via Tczew, Gdańsk ” Akademia Lekarska i Politechnika, Poznań – (?).P. i A. H., Wrocław ” Uniwersytet i Akademia Górnicza, Kraków ” Uniwersytet Jagielloński i Politechnika, Warszawa ” Uniwersytet i Studium dramatyczne, Toruń ” Uniwersytet Mikołaja Kopernika…. Odjazd; 29.5.1946 roku godz. 16,25 Przyjazd: „?????????” czyli Jednodniówka tych, którzy dojrzeli z 6-letnim opóźnieniem Anno Domini 1946
 • OPIS: Jednodniówka maturzystów napisana z poczuciem humoru. Zawiera m.in. teksty parafrazujące wielkie dzieła literackie, m.in. „Dziady” Adama Mickiewicza i „Hymn” Juliusza Słowackiego
 • WYDAWCA: Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne
 • MIEJSCE WYDANIA: Tczew, ul. 30 Stycznia 34
 • DATA WYDANIA: 1946, 29.05.
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Sekcja Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, nr inw. RZS 8/06

Przeglądaj
Pobierz całość w formacie pdf

Kociewski Magazyn Regionalny

 • TYTUŁ: Kociewski Magazyn Regionalny
 • PODTYTUŁ: Kwartalnik społeczno-kulturalny
 • OPIS: To pismo społeczno-kulturalne popularyzujące wiedzę o ziemi najbliższej – „małej Ojczyźnie”. Na jego łamach debiutowało wielu młodych poetów. Wokół redakcji skupiona jest grupa kilkunastu autorów naukowców, wybitnych popularyzatorów regionu kociewskiego, jednocześnie znaczących przedstawicieli środowisk akademickich Gdańska, Torunia i Bydgoszczy. „Kociewski Magazyn Regionalny” dużo miejsca poświęca też aktualnym potrzebom społecznym dotyczącym uczestnictwa w kwestiach samorządności lokalnej i regionalnej. Pierwszym redaktorem pisma był Roman Landowski, a od 2007 roku: Halina Rudko.
 • WYDAWCA: Do numeru 10. była to publikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. W roku 1994 nie ukazywał się, a od 1995 r. wydawca, Kociewski Kantor Edytorski, jest sekcją wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
 • MIEJSCE WYDANIA: Starogard Gdański, Tczew
 • DATA WYDANIA: 1986-obecnie
 • TYP ZASOBU: czasopismo
 • FORMAT: image/jpg
 • JĘZYK: polski
 • LOKALIZACJA: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie udostępnia wszystkie numery publikacji (łącznie z najnowszym) w wersji cyfrowej w Archiwum Kociewskiego Magazynu Regionalnego.