Kronika XXX-lecia PRL cz. II/2

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
Kronika fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II/2
XXX-lecie PRL
lata 1945-1975
« z 163 »

Część 2 kroniki za lata 1945-1975

Kronika fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II/2
XXX-lecie PRL
lata 1945-1975

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej z lipca 1975 r.