Kronika XXX-lecia PRL cz. IIa

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
Kronika fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa II-1a
XXX-lecie PRL
lata 1945-1975
« z 162 »

Część 1 kroniki za lata 1945-1975

Kronika fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa IIa
XXX-lecie PRL
lata 1945-1975

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej z lipca 1975 r.