Kronika XXX-lecia PRL cz. I

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
Kronika fotograficzna Rozwój miasta Tczewa I / do roku 1945
« z 156 »


Część I kroniki do roku 1945

Kronika fotograficzna Rozwój Miasta Tczewa I
XXX-lecie PRL
do roku 1945

Kronika Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej z lipca 1975 r.