Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

4- 15 października 2021 r.

Po dwuletniej przerwie zapraszamy do udziału w 13 edycji Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego.

W tym roku eliminacje rozpoczynają się już we wrześniu i na początku października! Część konkursowa została poszerzona o nowe 2 kategorie. Oprócz dotychczasowych: recytacja poezji i prozy, prace plastyczne, juwenilia literackie, inscenizacje, programy słowno-muzyczne, zachęcamy do prac fotograficznych i utworów wokalnych. Wszystkie konkursy skierowane są do dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W konkursach biorą udział również uczestnicy z placówek pozaszkolnych (zespoły teatralne, uczestnicy warsztatów itp.). Wszystkim uczestnikom zostaną przekazane dyplomy i upominki. Dla laureatów przygotowano wartościowe nagrody rzeczowe!

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronach organizatorów: www.tmzt.tczew.pl; www.fabrykasztuk.tczew.pl; www.ckis.tczew.pl; biblioteka.tczew.pl; www.oppstarogard.pl oraz na ich profilach facebookowych.

WYNIKI ELIMINACJI FINAŁOWYCH W KATEGORII RECYTACJE Z DN. 12 I 13 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Regulamin XIII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego

Organizator – koordynator:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej (TMZT)
Współorganizatorzy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (MBP Tczew)
Fabryka Sztuk w Tczewie
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (CKiS Tczew)
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim (OPP Starogard Gd.)
Partnerzy:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (MBP Świecie)

Adresaci

 • mieszkańcy Kociewia,
 • w części konkursowej: dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych – szkoły, domy kultury i placówki wychowania pozaszkolnego powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego.

Cele

 • poznawanie twórców z Kociewia i ich twórczości,
 • podnoszenie kultury żywego słowa,
 • inspirowanie i promowanie twórczości własnej uczestników festiwalu,
 • zwiększanie poczucia przynależności do grupy etnicznej, pielęgnowanie tożsamości lokalnej, odczuwania więzi z regionem, kulturą i ludźmi zamieszkującymi na Kociewiu,
 • kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury,
 • zachowanie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego Kociewia.

Kategorie konkursowe i założenia regulaminowe:

 1. Recytacje poezji i prozy (załącznik 1, karta uczestnika A)
 2. Programy słowno-muzyczne (załącznik 2, karta uczestnika B)
 3. Inscenizacje (załącznik 3, karta uczestnika C)
 4. Juwenilia literackie (załącznik 4, karta uczestnika D)
 5. Prace plastyczne (załącznik 5, karta uczestnika E)
 6. Prace fotograficzne (załącznik 6, karta uczestnika F)
 7. Utwory wokalne (załącznik 7, karta uczestnika G)

Terminy i miejsca wydarzeń festiwalowych

Eliminacje

 • 29 września 2021 r. godz. 9.00 przesłuchania konkursowe w kategorii utwory wokalne w OPP w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
 • 4 października 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00 w MBP w Świeciu, ul. Sienkiewicza 4, w kategorii recytacje poezji i prozy w ramach XII Powiatowego Konkursu „Poeci z Kociewia” (uczestnicy z powiatu świeckiego)
 • 5 października 2021 r. (wtorek), godz. 9.00 w MBP w Tczewie Filia nr 7 ul. ks. Władysława Młyńskiego 4, w kategorii recytacje poezji i prozy (uczestnicy z powiatu tczewskiego) grupa młodsza: przedszkola i kl. 0 oraz kl. I III i IV VI szkół podstawowych
 • 6 października 2021 r. (środa), godz. 9.00 w MBP w Tczewie Filia nr 7 ul. ks. Władysława Młyńskiego 4, w kategorii recytacje poezji i prozy (uczestnicy z powiatu tczewskiego) grupa starsza: kl. VII VIII szkół podstawowych oraz klasy szkół ponadpodstawowych
 • 7 października 2021 r. (czwartek), godz.9.00 w budynku OPP w Starogardzie Gdańskim,
 • ul. gen. Władysława Sikorskiego 26, w kategorii recytacje poezji i prozy (uczestnicy z powiatu starogardzkiego)

Finałowe prezentacje konkursowe w Tygodniu Kociewskim:

 • 12 października 2021 r. (wtorek), godz. 9.00 w kategorii recytacje poezji i prozy w MBP w Tczewie Filia nr 7 ul. ks. Władysława Młyńskiego 4 grupa młodsza: przedszkola i kl. 0 oraz kl. I-III i IV-VI szkół podstawowych
 • 12 października 2021 r. (wtorek), godz. 13.30 wernisaż prac plastycznych i prezentacja juweniliów literackich w Fabryce Sztuk w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4
 • 13 października 2021 r. (środa), godz. 9.00 – w kategorii recytacje poezji i prozy w MBP w Tczewie Filia nr 7 ul. ks. Władysława Młyńskiego 4 grupa starsza: kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz klasy szkół ponadpodstawowych
 • 13 października 2021 r. (środa), godz. 12.00 wernisaż prac fotograficznych w OPP w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
 • 13 października 2021 r. (czwartek), godz. 17.00 koncert laureatów w kategorii utwory wokalne w OPP w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
 • 15 października 2021 r. (czwartek) godz. 9.00 konkurs programów scenicznych (inscenizacji i programów słowno-muzycznych) w CKiS w Tczewie, ul. St. kard. Wyszyńskiego 10

Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi:

 • Spotkanie przy ławeczce Landowskiego w Tczewie – promocja działań festiwalowych
  23 września 2021 r. (czwartek), godz. 15.30
 • Warsztaty kulinarne „Kociewskie smaki”
  11 października 2021 r. (poniedziałek) w CKZ „Nauka” w Tczewie, ul. Warsztatowa 4
 • Koncert muzyczny z udziałem wybranych laureatów
  15 października 2021 r. (piątek) godz. 18.00 w CKiS w Tczewie, ul. St. kard. Wyszyńskiego 10
 • Promocja publikacji książkowej wraz z audiobookiem Romana Landowskiego pt. Podania, baśnie i legendy z Kociewia, Kaszub, Borów Tucholskich
  15 października 2021 r. (piątek) godz. 18.00 w CKiS w Tczewie, ul. St. kard. Wyszyńskiego 10, podczas koncertu muzycznego z udziałem wybranych laureatów

Terminy, sposób, miejsce przekazywania kart zgłoszeń i prac konkursowych:

 • do 23 września 2021 r. – do MBP w Tczewie – na eliminacje w kategorii recytacje poezji i prozy dla uczestników z powiatu tczewskiego – do p. Natalii Szarek – MBP w Tczewie, tel. 572 779 196, e-mail: n.szarek@biblioteka.tczew.pl
 • do 23 września 2021 r. do OPP w Starogardzie Gdańskim – na eliminacje w kategorii recytacje poezji i prozy dla uczestników z powiatu starogardzkiego – do p. Anny Zwiernik OPP w Starogardzie Gdańskim, tel. 724 682 609, e mail: opp@oppstarogard.pl
 • do 23 września 2021 r. – do OPP w Starogardzie Gdańskim – na eliminacje w kategorii utwory wokalne dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki) do p. Anny Zwiernik OPP w Starogardzie Gdańskim, tel. 724 682 609, e mail: opp@oppstarogard.pl
 • do 30 września 2021 r. – do OPP w Starogardzie Gdańskim – na eliminacje w kategorii prace fotograficzne dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki) do p. Anny Zwiernik OPP w Starogardzie Gdańskim, tel. 724 682 609, e mail: opp@oppstarogard.pl
 • do 30 września 2021 r. – do CKiS w Tczewie – na eliminacje w kategoriach: programy słowno-muzyczne i inscenizacje dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki) do p. Magdaleny Riebandt CKiS, tel. 693 368 107, e mail: mriebandt@ckis.tczew.pl,
 • do 30 września 2021 r. – do Fabryki Sztuk w Tczewie – na eliminacje w kategorii prace plastyczne dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki) – do p. Kamili Gillmeister Fabryka Sztuk w Tczewie, tel. 887 071 550 lub 58 530 44 88, e mail : wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl
 • do 30 września 2021 r. – do Fabryki Sztuk w Tczewie – na eliminacje w kategorii juwenilia literackie – dla wszystkich zainteresowanych (powiaty: tczewski, starogardzki i świecki)
 • do p. Kamili Gillmeister Fabryka Sztuk w Tczewie, tel. 887 071 550 lub 58 530 44 88, e mail: wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Laureaci eliminacji rejonowych i finałowych otrzymają dyplomy i nagrody, zaś placówka i pozostali uczestnicy – dyplomy potwierdzające udział w konkursie, opiekunowie – podziękowania.
 2. Wręczenie pieniężnych lub rzeczowych nagród zwycięzcom konkursu w kategoriach: recytacje, programy słowno muzyczne, inscenizacje, nastąpi po zakończeniu eliminacji.
 3. Wręczenie pieniężnych lub rzeczowych nagród zwycięzcom konkursu w kategoriach: prace fotograficzne, prace plastyczne, utwory wokalne, nastąpi podczas wernisaży i koncertu laureatów w kategorii utwory wokalne.
 4. Alfabetyczna lista nagrodzonych autorów juweniliów literackich, prac plastycznych, prac fotograficznych i utworów wokalnych ukaże się na stronach internetowych organizatorów: www.tmzt.tczew.pl, www.fabrykasztuk.tczew.pl, www.oppstarogard.pl – do 8 października.
 5. Do udziału w Festiwalu, organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druki zgłoszeń można pobrać ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl, www.mbp.tczew.pl, www.oppstarogard.pl, www.ckis.tczew.pl.
 6. Do części konkursowej Festiwalu we wszystkich kategoriach zgłoszone mogą być wyłącznie prace, programy i utwory własne, dotychczas nieprezentowane w poprzednich edycjach.
 7. Nie będą przyjmowane zgłoszenia niezgodne z regulaminem bądź niepodpisane przez pełnoletniego uczestnika lub przez opiekuna uczestnika.
 8. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
 9. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.
 10. Wszelkich informacji udzielają:
  – Eleonora Lewandowska koordynator Festiwalu (Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej), tel. 601 685 363, e-mail: eleonoralew@wp.pl
  – Natalia Szarek – MBP w Tczewie, tel. 572 779 196, e-mail: n.szarek@biblioteka.tczew.pl
  – Kamila Gillmeister Fabryka Sztuk w Tczewie, tel. 887 071 550 lub 58 530 44 88, e-mail: wystawy@fabrykasztuk.tczew.pl
  – Magdalena Riebandt – CKiS, tel. 693 368 107, e-mail: mriebandt@ckis.tczew.pl
  – Anna Zwiernik OPP w Starogardzie Gdańskim, tel. 724 682 609, e-mail: opp@oppstarogard.pl
 11. Informacje o Festiwalu znajdują się na stronach internetowych:
  tmzt.tczew.pl, biblioteka.tczew.pl, fabrykasztuk.tczew.pl, oppstarogard.pl, ckis.tczew.pl i na profilach facebookowych organizatorów.
 12. Uczestnik i jego prawny opiekun, przesyłając podpisaną kartę zgłoszeń, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), a także na publikowanie wizerunku i materiałów autorskich. Administratorami pozyskanych danych będą instytucje organizujące poszczególne etapy i kategorie konkursu, a więc:
  Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
  – Fabryka Sztuk W Tczewie
  – Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
  – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,

  które zbierają te dane w celu organizacji Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Instytucje te udostępnią pozyskane dane Towarzystwu Miłośników Ziemi Tczewskiej, które zbiera je w celach archiwalnych i promocyjnych. Uczestnicy i opiekunowie posiadają prawo do cofnięcia, zmiany i odwołania zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. festiwalu, a podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w części konkursowej festiwalu.

Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu i ich wynikach dostępne jest w kategorii Festiwal Twórczości Kociewskiej.