Uroczyste nadanie imienia Prof. dr. hab. Jana Strelaua sali konferencyjnej w Bibliotece

W piątek 2 czerwca 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie upamiętniliśmy Prof. dr. hab. Jana Strelaua – wybitnego naukowca, związanego z naszym miastem. To w Tczewie profesor spędził swoje dzieciństwo, młodość, to także tutaj chętnie wracał, zwłaszcza w ostatnich latach. Profesor Jan Strelau był wybitnym badaczem i światowej sławy psychologiem. Był także przewodniczącym oraz członkiem wielu organizacji psychologicznych w kraju i na świecie, redaktorem licznych pism w tej tematyce. Więcej o osobie Profesora na naszej stronie.

W uroczystości wzięli udział m.in.: córki Pana Profesora panie Monika Adamiec i Krystyna Solarek, naukowcy – profesorowie Jerzy Brzeziński, Bogdan Wojciszke i Michał Harciarek, władze miasta, powiatu, młodzież. Nasza Sala Konferencyjna nosi zatem od piątku imię Prof. dr. hab. Jana Strelaua.