Zapraszamy na wystawę na Suchostrzygach

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zapraszają na wernisaż wystawy 

Bohaterki dwóch wieków walki o niepodległość

15 listopada o godz. 11:30
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jagiełły 8

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zapraszają na wernisaż wystawy

Bohaterki dwóch wieków walki o niepodległość

15 listopada o godz. 11:30
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Jagiełły 8